تصویر و عملکرد عضلات بدن انسان (جهت مشاهده همه عضلات روی همین متن کلیک نمایید) 

ماهیچه‌های نزدیک کننده مفصل ران (عضلات اداکتور مفصل هیپ) عبارتنداز:

■ماهیچه نزدیک کننده بلند (اداکتور لونگوس)

■ماهیچه نزدیک کننده بزرگ (اداکتور ماگنوس)

■ماهیچه نزدیک کننده کوتاه (اداکتور برویس)

■ماهیچه شانه‌ای (پکتینئوس)

■ماهیچه گراسیلیس


نزدیک کننده اصلی مفصل ران، ماهیچه اداکتور لونگوس است.

 

تصویر زیر:

 

 

منبع تصویر:/upload.wikimedia.org

 

مطالب مرتبط:

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران

عضلات خم کننده مفصل ران