تصویر و عملکرد عضلات بدن انسان (جهت مشاهده همه عضلات روی همین متن کلیک نمایید) 

ماهیچه‌های دور کننده مفصل ران (عضلات ابداکتور مفصل هیپ) عبارتنداز:

■ماهیچه سرینی میانی (گلوتئوس مدیوس)

■ماهیچه سرینی کوچک (گلوتئوس مینیموس)

■ماهیچه کشنده فاسیالاتا (تنسور فاسیالاتا)

دور کننده اصلی مفصل ران، ماهیچه سرینی میانی است. 

تصاویر زیر:

 

 


 منبع تصویر:http://img.tfd.com/

مطالب مرتبط:

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران

عضلات خم کننده مفصل ران