تصویر و عملکرد عضلات بدن انسان (جهت مشاهده همه عضلات روی همین متن کلیک نمایید) 

عضلات مچ پا

عضلات مچ پا را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

 *گروه دورسی فلکسور (خم کننده پا به طرف بالا)

 *گروه پلانتار فلکسور (خم کننده پا به طرف پایین) 

عضلات گروه دورسی فلکسور

این عضلات در حرکت پا به سمت بالا نقش دارند که عبارتنداز:

*عضله درشت نئی جلویی یا عضله درشت نئی قدامی (تیبیالیس قدامی)

*عضله نازک نئی سوم (عضله پرونئوس ترتیوس)

*عضله بازکننده بلند شست پا (اکستنسور هالوسیس لونگوس)

*عضله بازکننده بلند انگشتان (اکستنسور دیژیتوروم لونگوس)

عضلات گروه پلانتار فلکسور

این عضلات در حرکت پا به سمت پایین نقش دارند که عبارتنداز:

*عضله دوقلو (گاستروکنمیوس)

*عضله نعلی (سولئوس)

به دو عضله فوق عضله سه سر ساقی یا تری سپس سوره (Triceps surae) گفته می شود که تاندون آشیل (تاندون کالکانئوس) را ایجاد می کنند.

*عضله کف پایی (پلانتاریس)

*عضله نازک نئی بلند (پرونئوس لونگوس)

* عضله نازک نئی کوتاه (پرونئوس برویس)

*عضله درشت نئی پشتی یا درشت نئی خلفی (تیبیالیس خلفی)

*عضله خم کننده بلند شست پا (فلکسور هالوسیس لونگوس)

*عضله خم کننده بلند انگشتان (فلکسور دیژیتوروم لونگوس)

 

تصویری از عضلات مچ پا:

 

 

چرخش داخلی و خارجی مچ پا (اینورژن و اورژن)

مچ پا علاوه بر حرکات دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن دارای جزء چرخشی نیز می باشد:

*اینورژن (حرکت کف پا به طرف داخل)

*اورژن (حرکت کف پا به طرف خارج)

چرخش داخلی (اینورژن)

عضلاتی که در عمل اینورژن نقش دارند:

*عضله تیبیالیس قدامی (جلویی)

*عضله تیبیالیس خلفی (پشتی)

*عضله فلکسور هالوسیس لونگوس

*عضله فلکسور دیژیتوروم لونگوس

چرخش خارجی (اورژن)

عضلاتی که در عمل اورژن نقش دارند:

*پرونئوس لونگوس

*پرونئوس برویس

*پرونئوس ترتیوس

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

منبع تصویر:

http://www.thestretchinghandbook.com/

مطالب مرتبط:

عضلات مفصل زانو (Knee joint muscles)

همسترینگ(Hamstring)

عضلات چهارسر رانی(Quadriceps femoris muscles)

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران

عضلات خم کننده مفصل ران

طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)

ویدیوهای آموزشی