کمربند شانه ای یا کمربند سینه ای
 
کمربند شانه ای از استخوان های زیر تشکیل می گردد
هومروس  یا استخوان بازو
اسکاپولا  یا استخوان کتف
استرنوم یا استخوان جناغ
کلاویکولا  یا ترقوه یا چنبر
 
تصویر زیر
 
 
 
 
مفاصل کمربند شانه ای
 
 مفصل گلنوهومرال  یا مفصل شانه
مفصل آکرومیوکلاویکولار  یا مفصل اخرمی-چنبری یا اخرمی-ترقوه ای
مفصل استرنوکلاویکولار یا مفصل جناغی-چنبری یا جناغی-ترقوه ای
مفصل اسکاپولوتوراسیک یا مفصل کتفی-سینه ای که یک مفصل حقیقی محسوب نمی شود ولی در حرکات کمپلکس شانه نقش دارد
 
تصویر زیر
 
 
 
مفصل استرنوکلاویکولار اتصال مستقیم میان اندام فوقانی و تنه را ایجاد می کند. حرکات مفصل شانه در ارتباط با سه مفصل دیگر صورت می گیرد. بنابراین حرکات مفصل شانه در ارتباط با عملکرد یکپارچه و هماهنگ مفاصل دیگر کمربند شانه ای است

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 
منابع تصویر:
http://spot.pcc.edu/
http://www.nature.com

مطالب مرتبط:

مفصل شانه (Glenohumeral joint)

مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular joint)

مفصل استرنوکلاویکولار (Sternoclavicular joint)

مفصل اسکاپولوتوراسیک (Scapulothoracic joint)

عضلات شانه

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است