پس از تجربه وبلاگ نویسی در بلاگفا و بلاگر تصمیم گرفتم در پرشین بلاگ به مطالبم نظم و انسجام بهتری دهم. البته این به معنای ترک وبلاگ های قبلی نیست.

 

وبلاگ هایی که ایجاد کردم:

 

 

وبلاگ هایم در بلاگر: