استخوان های اندام تحتانی

اندام های تحتانی وظیفه انتقال وزن بدن را ازطریق لگن به پاها برعهده دارند. اندام تحتانی در هر طرف شامل 31 استخوان است. لگن (پلویس) از استخوان های هیپ چپ و راست، خاجی (ساکروم) و دنبالچه (کوکسیکس) تشکیل می گردد.

 

استخوان بندی اندام تحتانی در شکل زیر (البته ساکروم و کوکسیکس که بخشی از لگن هستند جزو ستون مهره ای محسوب می شوند):

 

 

 

استخوان های اندام تحتانی عبارتنداز:

*استخوان بی نام یا استخوان لگنی (استخوان هیپ یا کوکسه)

*استخوان ران (فمور)

 

*استخوان کشکک (پاتلا)

 

*استخوان های ساق پا (درشت نی-نازک نی یا تیبیا-فیبولا)

 

*استخوان های مچ پایی (استخوان های تارسال) که از هفت استخوان در دو ردیف تشکیل شده اند:

ردیف فوقانی شامل دو استخوان است:

-تالوس (قاپ)

-کالکانئوس (پاشنه)

ردیف تحتانی شامل پنج استخوان است که عبارتنداز:

-ناویکولار (ناوی)

-سه استخوان کانئیفورم (میخی) که به صورت داخلی، میانی و خارجی نامگذاری می شوند.

-کوبویید (مکعبی)

 

*استخوان های کف پایی (استخوان های متاتارسال) از پنج استخوان تشکیل شده اند.

 

*بندهای انگشتان (فالانکس ها) که هر انگشت شامل سه بند است به غیراز شست که دارای دو بند است (در کل 14 استخوان همانند بندهای انگشتان دست)

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://fau.pearlashes.com

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است