جهت دسترسی به موضوع مورد نظر روی عنوان مربوطه کلیک (Click) کنید:

 
دستگاه اسکلتی (Skeletal system)
 
وضعیت آناتومیکی (Anatomical position)
 
صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)
 
محورهای آناتومیکی (Anatomical axes)
 
انواع حرکات در مفاصل (Types of movements at joints)
 
 
استخوان های اندام فوقانی (Upper limb bones)
 
ترقوه (Clavicle)
 
استخوان کتف (Scapula)
 
استخوان بازو (Humerus)
 
استخوان بندی ساق دست (Forearm skeleton)
 
اولنا (Ulna)
 
رادیوس (Radius)
 
استخوان بندی دست (Hand skeleton)
 
استخوان های کارپال (Carpal bones)
 
لگن (Pelvis)
 
استخوان های اندام تحتانی (Lower limb bones)
 
استخوان هیپ (Hip bone)
 
استخوان ران (Femur)
 
استخوان کشکک (Patella)
 
استخوان بندی ساق پا (Leg skeleton)
 
استخوان درشت نی (Tibia)
 
استخوان نازک نی (Fibula)
 
استخوان بندی پا (Foot skeleton)
 
استخوان های تارسال (Tarsal bones)
 

ساختمان مهره در ستون مهره ها

استخوان خاجی (Sacrum)
کوکسیکس (Coccyx) 
استخوان بندی قفسه سینه (Thorax skeleton) 
استرنوم (Sternum) 
 
استخوان های جمجمه (Skull bones)
 
  
طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)