جهت دسترسی به موضوع مورد نظر روی عنوان مربوطه کلیک کنید
 
 
 
آناتومی و فیزیولوژی درد (Anatomy and physiology of pain)
 
مسیر نورون های حسی محیطی در نخاع
 
 
درد قلبی (Cardiac pain)
 
 
 
راه ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی (Dorsal column-medial lemniscus pathway)
 
راه اسپاینوتالامیک (Spinothalamic tract)
 
اعصاب اسپلانکنیک (Splanchnic nerves) 

 دیستروفی رفلکسی سمپاتیک (Reflex sympathetic dystrophy)
 
سمپاتکتومی (Sympathectomy)
 

مطالب مرتبط 
 

طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)