هشتم سپتامبر روز جهانی فیزیوتراپی بر همکاران عزیز و پرتلاش فیزیوتراپیست مبارک