فیزیوتراپی در منزل برای شهروندان تهرانی

اگر انجام فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی برای شما امکان پذیر نیست می توانید جهت دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس : 6306-153-0937 

 

 

 

فیزیوتراپی توسط همکاران فیزیوتراپیستی انجام می شود که در زمینه اختلالات حرکتی کار کرده اند.

لیست مطالب وبلاگ فیزیوتراپی 

برای استفاده از مطالب روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:

سکته مغزی (Stroke)

 
سیستم عصبی، بیماری ها و اختلالات مربوطه
 
 
 
 
نوروتمزیس( Neurotmesis)