ویدئویی از درماتوم

درماتوم عبارت است از عصب دهی ناحیه ای از پوست که توسط یک ریشه عصبی پشتی (خلفی) صورت می گیرد.

 

 

لیست وبلاگ های شخصی