ویدئویی از کلونوس پاتلا (کشکک) در یک بیمار به علت آسیب طناب نخاعی در ناحیه سرویکال (گردنی)

 

 

تعریف کلونوس پاتلا: حرکات غیرارادی و ریتمیک زانو در پاسخ به حرکت پاسیو پاتلا به طرف پایین که به علت تشدید استرچ رفلکس اتفاق می افتد (تشدید رفلکس کششی دینامیک). 

لیست وبلاگ های شخصی