آدرس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال آمل:

مازندران - آمل - بلوار مدرس - آفتاب 47 
کد پستی : 4615619313  
تلفن : 70-44233567-011 نمابر: 7-44230745-011

وبلاگ بیمارستان شمال آمل 


 

 

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات