آدرس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال آمل:

مازندران - آمل - بلوار مدرس - آفتاب 47 
کد پستی : 4615619313  
تلفن : 70-44233567-011 نمابر: 7-44230745-011

آدرس سایت بیمارستان شمال :http://www.bimarestanshomal.com

وبلاگ بیمارستان شمال آمل 

ویدئویی از بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل

--------------------------------------------------------------------

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار: 

                                        شماره تماس: 6306-153-0937 

 

 

آدرس سایت بیمارستان شمال :http://www.bimarestanshomal.com

 ویدئویی از بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات