صفحه بورسیت که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

بورسیت (به انگلیسی: Bursitis) یعنی التهاب بورس به هر علتی. بورس‌ها، کیسه‌های حاوی مایع سینوویال هستند که در اطراف مفاصل وجود دارند و باعث کاهش اصطکاک ساختمان‌های مجاور خود می‌شوند. یک بورس ممکن است بین دو ماهیچه یا تاندون ماهیچه با یک بخش استخوانی و یا میان پوست و استخوان قرارگیرد. التهاب بورس باعث افزایش 
مایع سینوویال آن می‌گردد و هرچه میزان مایع بیشتر گردد، درد و حساسیت نیز افزایش می‌یابد. خونریزی به داخل بورس به عنوان ناتوان کننده ترین نوع بورسیت شناخته می‌شود. [۱] در این موارد، احتمال عفونت بورس وجود دارد. 
فهرست مندرجات
■۱ علل آسیب
■۲ مواردی از بورسیت‌ها
■۳ علایم و نشانه‌ها
■۴ درمان
■۵ پانویس
■۶ جستارهای وابسته
■۷ منابع
علل آسیب
عواملی که ممکن است در ایجاد بورسیت نقش داشته باشند عبارتنداز:
■ضربه مستقیم
■فشار بیش از حد یا نیروهای ممتد به ناحیه
■استفاده بیش از حد [۲] از ساختمان‌های مجاور بورس
■تاندونیت در نواحی مربوطه
■گاهی به علت یک بیماری روماتیسمی همانند آرتریت روماتویید
■گاهی به دلیل وجود زوائد استخوانی غیرطبیعی
مواردی از بورسیت‌ها
بعضی از بورس‌هایی که احتمال درگیری آنها بیشتر است عبارتنداز:
■بورس زیر اخرمی (بورس ساب آکرومیال) در شانه
تصویر زیر:

         

■بورس آرنجی (بورس اوله کرانون) در آرنج که بین پوست و زائده اوله کرانون استخوان اولنا قرارمی گیرد.
■بورس تروکانتری (بورس تروکانتریک) و ایسکیال در اطراف مفصل ران

بورس های تروکانتریک سطحی و عمقی در تصویر زیر:■بورس‌های زانو 
■■بورس جلوی کشککی (بورس پره پاتلار) که بین پوست و استخوان کشکک قرارمی گیرد.
■■بورس پشت زانو که بورس نیم غشایی (بورس سمی ممبرانوسوس) نام دارد. به التهاب بورس اخیر، کیست بیکر می‌گویند. کیست بیکر ممکن است بر اثر فتق پرده سینوویال نیز ایجاد گردد.
■■بورس زیر کشککی سطحی یا عمقی (اینفراپاتلار سطحی یا عمقی)
علایم و نشانه‌ها
برخی از علایم و نشانه‌های بورسیت شامل موارد زیر است:
■درد و تورم در ناحیه آسیب. درد ناحیه ضایعه به هنگام استراحت نیز توسط فرد گزارش می‌شود.
■کاهش دامنه حرکتی (ROM) مفصل
■حرکات غیرفعال [۳] ممکن است باعث ایجاد درد شوند.
■حساسیت به هنگام لمس
درمان
به طورکلی 
درمان بورسیت عبارتنداز:
■استراحت
■کنترل فعالیت هایی که باعث تشدید درد می گردند
■استفاده از یخ
■فیزیوتراپی
■درمان پزشکی 
■■تجویز داروهای ضد التهابی
■■تخلیه مایع
■■تزریق در ناحیه
■■جراحی جهت بیرون آوردن بورس (درصورت عدم درمان های فوق)
در موارد بورسیت عفونی درمان شامل:
■دارودرمانی
■تخلیه (درناژ) بورس
■بیرون آوردن بورس درصورت عدم درمان های دیگر
پانویس
1.↑ فراهانی، محمد. ص 389
2.↑ Over use
3.↑ Passive
جستارهای وابسته
■بورس (کالبدشناسی)
■تاندونیت
منابع
■هوشمند ویژه، محمد. فرهنگ پزشکی انگلیسی-فارسی (دوجلدی). واژه نامه مصور دورلند. جلد اول. انتشارات کلمه.
■فراهانی، محمد، ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش،انتشارات سرواد،چاپ اول،شابک:0-01-7273-964
■ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت. شابک 4-7-93408-964
■اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، نشر فروغ اندیشه.
■Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal 
منبع تصویر: 
http://handbook.muh.ie/
http://www.physioworks.com.au/_blog/Latest_PhysioWorks_News/tag/Bursitis/