دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی،اختلالات حرکتی،مشکلات عضلانی و درد

عضلات مچ دست

عضلات مچ دست

عضلات مچ دست را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

*عضلات گروه خم کننده (گروه فلکسوری) مچ دست

*عضلات گروه راست کننده (گروه اکستنسوری) مچ دست

 

عضلات گروه فلکسوری مچ دست

عضلات گروه فلکسور مچ دست عبارتنداز:

*عضله فلکسور کارپی رادیالیس (ماهیچه خم کننده ساق دست بالایی مچ)

*عضله فلکسور کارپی اولناریس (ماهیچه خم کننده ساق دست پایینی مچ)

*عضله پالماریس لونگوس (ماهیچه بلند کف دستی) که ممکن است وجود نداشته باشد

*عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس (ماهیچه خم کننده عمقی انگشتان) که یک عضله کمکی است

*عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس (ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان) که یک عضله کمکی است

*عضله فلکسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند شست) که یک عضله کمکی است

 

تصویر زیر:

 

 

 

عضلات گروه اکستنسوری مچ دست

عضلات گروه اکستنسور مچ دست عبارتنداز:

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی اولناریس (ماهیچه راست کننده ساق دست پایینی مچ)

*عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس (ماهیچه راست کننده مشترک انگشتان) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور ایندیسیس (ماهیچه راست کننده سبابه) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه راست کننده انگشت کوچک) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند شست) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور پولیسیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه شست) به عنوان عضله کمکی

*عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس (ماهیچه دورکننده بلند شست) به عنوان عضله کمکی

 

شکل زیر:

 

 

 

عضلات رادیال دیویشن و اولنار دیویشن

مچ دست علاوه بر فلکشن-اکستنشن دارای دو حرکت انحراف به سمت رادیوس (رادیال دیویشن یا ابداکشن مچ) و انحراف به سمت اولنا (اولنار دیویشن یا اداکشن مچ) نیز می باشد.

 

عضلات گروه رادیال دیویشن:

*عضله فلکسور کارپی رادیالیس (ماهیچه خم کننده ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه ساق دست بالایی مچ)

 

عضلات گروه اولنار دیویشن:

*عضله فلکسور کارپی اولناریس (ماهیچه خم کننده ساق دست پایینی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی اولناریس (ماهیچه راست کننده ساق دست پایینی مچ)

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://beauproductions.com

http://www.bisonstrength.com

مطالب مرتبط:

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

  
نویسنده : ابراهیم برزکار ; ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱

لیگامانهای مچ دست

رباطهای مجموعه مچ دست

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند.

مجموعه مچ دست (کمپلکس مچ دست) شامل مفاصل زیر است:

*مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)

*مفصل میدکارپال

*مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی)

*مفصل رادیواولنار تحتانی (ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی گردد)

 

مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)، مفصل اصلی در مجموعه مچ دست محسوب می شود.

اجزای مفصل رادیوکارپال عبارتنداز:

*سطح تحتانی انتهای تحتانی رادیوس (استخوان ساق دست بالایی)

*اسکافویید یا ناویکولار (استخوان ناوی)

*لونیت (استخوان هلالی)

*یک دیسک مفصلی فیبروکارتیلاژ (لیفی-غضروفی)

*تریکتروم (استخوان هرمی)

 

سطح مفصلی رادیوس با دو استخوان اسکافویید و لونیت مفصل می شود و دیسک مفصلی نیز در مجاورت تریکتروم قرار می گیرد. انتهای تحتانی اولنا به واسطه دیسک مفصلی از مفصل جدا گردیده، بنابراین اولنا (استخوان ساق دست پایینی) در تشکیل مفصل رادیوکارپال شرکت نمی کند.

 

رباطها (لیگامانها)ی مفصل رادیوکارپال

 

رباطهای مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست) شامل رباطهای زیر است:

*رباط طرفی رادیال کارپال

*رباط طرفی اولنار کارپال

*رباط رادیوکارپال پالمار

*رباط رادیوکارپال دورسال

*رباط اولنوکارپال پالمار

 

رباطهای مچ دست از نمای کف دستی (پالمار) در شکل زیر:

 

 

 

 

 

رباطهای مفصل میدکارپال

 

مفصل میدکارپال مفصلی است بین ردیف های فوقانی و تحتانی استخوان های کارپال.

 

رباطهای مفصل میدکارپال عبارتنداز:

*رباطهای طرفی رادیال و اولنار

*رباطهای پالمار و دورسال

 

رباطهای مفاصل اینترکارپال

 

مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی) مفاصلی هستند بین استخوان های کارپال (مچ دستی) مجاور هم در ردیف فوقانی یا تحتانی. مفاصل اینترکارپال حرکات کمی داشته که بیشتر به صورت لغزشی و چرخشی است. این مفاصل در هماهنگی با مفاصل رادیوکارپال و میدکارپال عمل می کنند.

 

رباطهای مفاصل اینترکارپال:

 

ردیف فوقانی:

 

*رباطهای پالمار و دورسال

*رباطهای بین استخوانی

*رباط های مفصل پیزوتریکترال (رباطهای پیزوهمیت و پیزومتاکارپال که پیزیفورم را به همیت و متارکاپ پنجم ارتباط می دهند)

 

ردیف تحتانی

 

*رباطهای پالمار و دورسال

 

*رباطهای بین استخوانی

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

http://www2.ma.psu.edu

 

مطالب مرتبط:

 

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

  
نویسنده : ابراهیم برزکار ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱

مچ دست

مجموعه مچ دست (Wrist complex)

مجموعه مچ دست (کمپلکس مچ دست)

 

مجموعه مچ دست شامل مفاصل زیر است:

*مفصل رادیوکارپال (مفصل مچ دست)

*مفصل میدکارپال

*مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی)

*مفصل رادیواولنار تحتانی (ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی گردد)

 

تصویر زیر:

 

 

 

مفصل رادیوکارپال

مفصل رادیوکارپال، مفصل مچ دست نیز نامیده می شود که مفصل اصلی در مجموعه مچ دست محسوب می شود.

 

اجزای مفصل رادیوکارپال عبارتنداز:

*سطح تحتانی انتهای تحتانی رادیوس (استخوان ساق دست بالایی)

*اسکافویید یا ناویکولار (استخوان ناوی)

*لونیت (استخوان هلالی)

*یک دیسک مفصلی فیبروکارتیلاژ (لیفی-غضروفی)

*تریکتروم (استخوان هرمی)

 

سطح مفصلی رادیوس با دو استخوان اسکافویید و لونیت مفصل می شود و دیسک مفصلی نیز در مجاورت تریکتروم قرار می گیرد. انتهای تحتانی اولنا به واسطه دیسک مفصلی از مفصل جدا گردیده، بنابراین اولنا (استخوان ساق دست پایینی) در تشکیل مفصل رادیوکارپال شرکت نمی کند.

 

حرکات مفصل رادیوکارپال شامل حرکات زیر است:

*خم شدن یا فلکسیون مچ دست

*راست شدن یا اکستانسیون مچ دست

*انحراف به سمت رادیوس (رادیال دیویشن)

*انحراف به سمت اولنا (اولنار دیویشن)

 

مفصل میدکارپال

مفصل میدکارپال مفصلی است بین ردیف های فوقانی و تحتانی استخوان های کارپال.

 

مفصل میدکارپال شامل مفاصل زیر است:

*مفصل بین اسکافویید با تراپزیوم و تراپزویید

*مفصل بین کاپیتیت با اسکافویید

*مفصل بین کاپیتیت با لونیت

*مفصل بین کاپیتیت با تریکتروم

*مفصل بین همیت با تریکتروم

 

شکل زیر:

 

 

 

حرکات مفصل میدکارپال همانند مفصل رادیوکارپال شامل فلکشن-اکستنشن و رادیال دیویشن-اولنار دیویشن مچ دست است.

 

مفاصل اینترکارپال

مفاصل اینترکارپال (مفاصل بین مچ دستی) مفاصلی هستند بین استخوان های کارپال (مچ دستی) مجاور هم در ردیف فوقانی یا ردیف تحتانی. مفاصل اینترکارپال حرکات کمی داشته که بیشتر به صورتلغزشی و چرخشی است. این مفاصل در هماهنگی با مفاصل رادیوکارپال و میدکارپال عمل می کنند.

 

مفصل رادیواولنار تحتانی

مفصل رادیواولنار تحتانی از اتصال سر استخوان اولنا با شکاف اولنار (بریدگی اولنار) استخوان رادیوس ایجاد می گردد. این مفصل که ممکن است به عنوان مجموعه ساعد بررسی شود، همانند مفصل رادیواولنار فوقانی در حرکات چرخشی ساق دست (به عربی ساعد یا زند) نقش دارند (یعنی حرکات پرونیشن-سوپینیشن ساق دست). مفصل رادیواولنار فوقانی و تحتانی مفاصلی سینوویال از نوع محوری هستند.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://www.pt.ntu.edu.tw

مطالب مرتبط:

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

 فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

  
نویسنده : ابراهیم برزکار ; ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱