اکتودرم، مزودرم و اندودرم (Ectoderm, Mesoderm and Endoderm)

سه لایه جنینی وجود دارد که از خارج به داخل عبارتنداز:

#اکتودرم

#مزودرم

#اندودرم

 تصویر زیر:

 

 

اکتودرم

بافت هایی که از اکتودرم به وجود می آیند شامل:

پوست و ضمائم آن (به ویژه اپیتلیوم پوست‏، مو، ناخن‌ها، سلول‌های اپیتلیوم غدد عرق و چربی و غدد پستانی).

غشاء مخاطی ابتدا و انتهای لوله گوارش ( به ویژه غدد و اپیتلیوم لب‌ها، لثه‌ها، گونه، بخشی از کف و سقف دهان، غشا‌ مخاطی حفره‌های بینی و سینوس های نزدیک بینی و همین طور غشاهای مخاطی  بخش تحتانی مجرای راست روده و بخش های انتهایی نواحی آلت تناسلی و مجرای ادراری).

بافت های دستگاه عصبی ( به ویژه کل دستگاه عصبی مرکزی به علاوه شبکیه ، دستگاه عصبی محیطی، شامل الیاف و سلول‌های اعصاب نیاتی (سمپاتیک) ، بافت درونی غده آدرنال، سلول‌های غلاف عصبی ، غشاهای مخاطی اندام‌های بویایی و شنوایی.بخش جلویی غده هیپوفیز

زجاجیه چشم، چشم، غشاهای مخاطی لایه سطحی قرنیه ، عضلات عنبیه، و لایبه بیرونی پرده گوش.

مزودرم

مزودرم در تشکیل قسمت های زیر نقش دارد:

مشتقات اپتلیال (پوششی):

پرده صفاق احشایی و جداری، پرده جنب و حفره‌های آبشامه قلب، قشر غده آدرنال

مشتقات مزانشیمال (بافت زمینه):

بافت همبند، استخوان و عضروف به علاوه عاج دندان عضلات قلب و عضلات احشایی به علاوه عروق

خونی، غشاء درونی قلب و رگ‌های خونی.

غدد لنفاوی، مجاری لنفاوی و طحال.

سلول های خونی

بافت‌های همبند غلاف عضلات و زردپی‌ها و انتهای اعصاب و غشاء سینوویال

مفاصل و کیسه مفصلی

اندودرم

بافت های زیر از اندورم به وجود می آیند:

غشاهای مخاطی لوله گوارش، به جز بخش‌های انتهایی آن و بافت اصلی غدد مشتق شده از آن (کبد، پانکراس، تیروئید، پاراتیروئید و تیموس).

 غشاهای مخاطی استاش و حفره‌های میانی گوش‏، شامل لایه داخلی پرده گوش و حفرات ماستوئیدی.

غشاهای مخاطی مثانه، مخصوصا مجرای پیشابراه زنان ، و بخشی از مجرای پیشابراه مردان، به علاوه غدد مشتق شده از آنان (مثلا پروستات) و بخش تحتانی مهبل. غشاهای مخاطی حنجره ،نای، برونش‌ها و سلول های هوایی ریه.

در این طبقه بندی  کاملا روشن است که اندام ها و دستگاه‌های مختلف، گرایش های خاصی به یکدیگر دارند که وابسته به منشاء مشترک آنها در یکی از سه لایه جنینی است. سرانجام ممکن است که این ارتباط‌ ها به عنوان  عوامل تعیین کننده جهت و سوی  حرکت نشانه‌ها به قسمت های عمیق تر که نشانه تخریب بیشتر در سلامتی می‌باشند شناخته شوند.

منبع متن:

http://biologyazadqom.blogfa.com

ویرایش:

http://barzkar2.persianblog.ir

منبع تصویر:

http://lallicareclinic.ca

/ 0 نظر / 971 بازدید