گلوکونئوژنز

 

گلوکونئوژنز (Gluconeogenesis) عبارت است از ساخته شدن گلوکز از منابع غیر قندی (Non-carbohydrate sources) مانند لاکتات، اسیدهای آمینه قندساز، گلیسرول و پیرووات.


گلوکونئوژنز بیشتر در کبد اتفاق می افتد و همچنین در نواحی دیگری از بدن مانند کلیه نیز رخ می دهد.

 

مطالب مرتبط:

آدنوزین تری فسفات (Adenosine triphosphate)

سیستم های انرژی بدن 

فسفاژن چیست 

اسید لاکتیک

لاکتات
لیپولیز 
گلیکولیز 
کم آب شدن بدن 
گلیکوژن 
کاتابولیسم 
آنابولیسم چیست 
متابولیسم چیست 
کربوهیدرات 
الکترولیت 
بیوشیمی 
آناتومی 
فیزیولوژی 
بیولوژی 

مایع درمانی

/ 0 نظر / 64 بازدید