عضله کوآدریسپس

صفحه ماهیچه چهارسر رانی که در سایت ویکی پدیا ایجاد نمودم:

ماهیچه چهارسر رانی (به انگلیسی: Quadriceps femori muscle) عضله ای است که در جلو و طرفین استخوان ران قرار داشته و ازطریق تاندون عضله چهارسر[۱] به قاعده کشکک و بوسیله رباط کشککی یا تاندون کشککی[۲] به برجستگی استخوان درشت نی متصل می گردد.مهمترین نقش این عضله،صاف کردن زانو(بلند کردن ساق پا) است.ضعف چهارسر رانی باعث کاهش ثبات زانو می گردد.همچنین عقب زدگی زانو ممکن است به علت نقص عملکرد این عضله اتفاق افتد.ماهیچه چهارسر ران از عصب فمورال(ریشه های L2-L3-L4 ) عصب گیری می کند.

تصویر عضله چهارسر و تاندون پاتلار:

 

 فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ عضلات چهارسر
۲ پانویس
۳ جستارهای وابسته
۴ منابع
عضلات چهارسر
به عضله چهارسر رانی،عضلات چهارسر رانی نیز گفته می شود.همان طور که از نام این عضله مشخص می گردد این است که این ماهیچه شامل چهار عضله است که عبارتنداز:
-پهن داخلی[۳]
-پهن خارجی[۴]
-پهن میانی[۵]
-مستقیم رانی[۶]
دو عضله پهن داخلی و خارجی به خصوص در حالت انقباض ایزومتریک به راحتی قابل مشاهده و لمس هستند.پهن خارجی(واستوس لترالیس) نسبت به سه عضله دیگر چهارسر رانی،وسعت بیشتری دارد.
عضله پهن داخلی(واستوس مدیالیس) در مقایسه با پهن خارجی بیشتر به طرف پایین ران متمایل است.ماهیچه پهن داخلی نقش مهمی در صاف کردن زانو در دامنه انتهایی دارد.همچنین این عضله( واستوس مدیالیس) در هنگام تحمل وزن از عوامل مهم ثبات زانو محسوب می گردد.
لمس دو عضله پهن میانی(واستوس اینترمدیوس) و مستقیم رانی(رکتوس فموریس) مشکل است.عضله مستقیم رانی علاوه بر صاف کردن زانو(بلند کردن ساق پا) در عمل خم کردن مفصل ران نیز شرکت می کند.
پانویس
↑ Quadriceps tendon
↑ Patellar ligament or Patellar tendon
↑ Vastus medialis
↑ Vastus lateralis
↑ Vastus intermedius
↑ Rectus femoris
جستارهای وابسته
-مفصل زانو
-عقب زدگی زانو
 منابع
-سرمدی،علیرضا،حاج قنبری،بهاره.بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات.پوسچر و درد.چاپ اول.بهار 1382.انتشارات سرمدی.شابک:2-38-5707-964
-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition.Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177

منبع تصویر:

http://www.rosedalenaturalhealth.com/

مطالب مرتبط:

همسترینگ(Hamstring)

مطالب مرتبط:
/ 0 نظر / 31 بازدید