لیگامانهای آرنج

رباط های آرنج (لیگامانهای آرنج)

 

کمپلکس آرنج شامل مفاصل زیر است:

*مفصل هومرواولنار

*مفصل هومرورادیال

*مفصل رادیواولنار فوقانی

 

تصویر زیر:

 

 

 

مفاصل هومرواولنار و هومرورادیال به عنوان مفصل آرنج (Elbow joint) شناخته می شوند.

 

رباط ها (لیگامان ها)ی آرنج

 

رباط ها یا لیگامان ها باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند و از دررفتگی مفاصل جلوگیری می کنند.

 

رباط های مجموعه آرنج عبارتنداز:

*رباط طرفی داخلی (رباط طرفی اولنار)

*رباط طرفی خارجی (رباط طرفی رادیال)

*رباط حلقوی رادیال (رباط آنولار رادیال)

 

لیگامان های مجموعه آرنج در سه نمای جلویی، داخلی و خارجی در تصویر زیر:

 

 

 

 

رباط طرفی اولنار 

رباط طرفی اولنار دارای سه باند جلویی، پشتی و مایل (فیبرهای میانی) است که از اپی کوندیل داخلی استخوان هومروس به انتهای فوقانی استخوان اولنا (زایده کورونویید، لبه داخلی بریدگی تروکله آر و زایده اوله کراون) کشیده می شود. باند جلویی ضخیم تر بوده و باند مایل از انتهای تحتانی باند جلویی به طرف انتهای تحتانی باند پشتی امتداد دارد.

 

رباط طرفی رادیال

 

رباط طرفی رادیال، از اپی کوندیل خارجی هومروس مبدا گرفته و به رباط حلقوی رادیال متصل می گردد.

 

رباط حلقوی رادیال (رباط آنولار رادیال)

 

رباط حلقوی رادیال، سر استخوان رادیوس را دربرمی گیرد و باعث نگه داری سر استخوان رادیوس در داخل شکاف رادیال (بریدگی رادیال) استخوان اولنا می گردد. این رباط به مقدار کمتری به گردن رادیوس متصل است. رباط حلقوی به قسمت جلو و پشت شکاف رادیال اتصال دارد. رباط طرفی رادیال در پایین به رباط حلقوی متصل می گردد. رباط حلقوی بیشتر در ثبات مفصل رادیواولنار فوقانی نقش دارد.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر: 

http://drugline.org/

http://www.aaos75th.org

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 19 بازدید