آرنج

مجموعه آرنج (Elbow complex)

مجموعه آرنج

 

مجموعه آرنج (کمپلکس آرنج) شامل استخوان های زیر است:

*انتهای فوقانی استخوان بازو (هومروس)

*انتهای فوقانی ساق دست پایینی (اولنا یا زند زیرین)

*انتهای فوقانی ساق دست بالایی (رادیوس یا زند زبرین)

 

مجموعه آرنج از دو نمای جلویی و پشتی در شکل زیر:

 

 

 

مجموعه آرنج به واسطه استخوان های بالا، از مفاصل زیر تشکیل شده اند که دارای کپسول مفصلی مشترکی هستند:

*مفصل هومرواولنار

*مفصل هومرورادیال

*مفصل رادیواولنار فوقانی

 

مفاصل هومرواولنار و هومرورادیال به عنوان مفصل آرنج (Elbow joint) شناخته می شوند.

 

مفاصل مجموعه آرنج از نمای جلویی در شکل زیر:

 

 

 

مفصل هومرواولنار

مفصل هومرواولنار از اتصال قرقره (تروکله آ) هومروس با شکاف قرقره ای (بریدگی قرقره ای یا بریدگی تروکله آر) اولنا ایجاد می گردد که یک مفصل لولایی است. حرکت این مفصل شامل فلکشن و اکستنشن (خم کردن و صاف کردن) آرنج است.

 

مفصل هومرورادیال

مفصل هومرورادیال از اتصال کاپیتولوم (لقمه خارجی) هومروس با سطح فوقانی سر استخوان رادیوس ایجاد می گردد که یک مفصل گوی و کاسه ای است. در این مفصل حرکات فلکشن-اکستنشن آرنج و سوپینیشن-پرونیشن ساعد صورت می گیرد.

 

مفصل رادیواولنار فوقانی

مفصل رادیواولنار فوقانی از اتصال قسمت محیطی سر رادیوس با شکاف رادیال (بریدگی رادیال) اولنا ایجاد می گردد که یک مفصل سینوویال از نوع محوری است. حرکت در این مفصل شامل سوپینیشن و پرونیشن ساعد است. در این مفصل، رباط حلقوی رادیال (لیگامان آنولار رادیال)، سر رادیوس را در داخل شکاف رادیال استخوان اولنا نگه می دارد.

سوپینیشن و پرونیشن ساق دست (به عربی ساعد یا زند)

*پرونیشن ساق دست (چرخش کف دست به پشت در شرایط آناتومیکی) و سوپینیشن ساق دست (چرخش کف دست به جلو در وضعیت آناتومیکی) ازطریق مفاصل رادیواولنار فوقانی، رادیواولنار تحتانی و هومرورادیال صورت می گیرد.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://drugline.org/

 http://www.pt.ntu.edu.tw/

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

/ 0 نظر / 26 بازدید