استخوان های جمجمه

جمجمه از 22 استخوان تشکیل می گردد که این تعداد غیراز 3 جفت استخوان گوش میانی است

استخوان های جمجمه را به دو گروه تقسیم می کنند

استخوان های کاسه سر یا کالواریا
استخوان های صورت
 
جهت مشاهده استخوان های جمجمه اینجا کلیک کنید

کاسه سر (کالواریا یا کالواریوم) از 8 استخوان تشکیل می گردد که عبارتنداز

*یک استخوان پیشانی (فرونتال)

*یک استخوان پس سری (اکسیپیتال)

*یک استخوان پرویزنی (اتموئید)

*یک استخوان شب پره ای (اسفنوئید)

*دو استخوان گیجگاهی (تمپورال)

*دو استخوان آهیانه ای (پاریتال)اسکلت صورت  از 14 استخوان ساخته شده که عبارتنداز

*یک استخوان فک تحتانی (مندیبل)

*یک استخوان تیغه ای (ومر)

*دو استخوان فک بالایی (ماگزیلاری)

*دو استخوان کامی (پالاتین)

*دو استخوان بینی (نازال)

*دو استخوان اشکی (لاکریمال)

*دو استخوان گونه ای (زیگوماتیک)

*دو شاخک تحتانی بینی
 
منبع تصویر
http://www.nature.com/
/ 0 نظر / 51 بازدید