عضلات آرنج

عضلات مفصل آرنج

 

مفاصل هومرواولنار و هومرورادیال به عنوان مفاصل آرنج شناخته می شوند. در مفصل هومرواولنار که یک مفصل سینوویال از نوع لولایی است، حرکات فلکسیون و اکستانسیون انجام می شود. مفصل هومرورادیال یک مفصل سینوویال نوع گوی و کاسه ای است که علاوه بر حرکات فلکسیون-اکستانسیون آرنج دارای حرکات سوپینیشن-پرونیشن ساعد نیز می باشد.

 

مفصل رادیواولنار فوقانی که همراه با مفاصل هومرواولنار و هومرورادیال دارای کپسول مفصلی مشترکی است بخشی از مجموعه آرنج (کمپلکس آرنج) محسوب می شود. مفصل رادیواولنار فوقانی یک مفصل سینوویال از نوع محوری است که حرکات سوپینیشن-پرونیشن ساعد در آن صورت می گیرد.

 

مفاصل مجموعه آرنج از نمای جلویی در شکل زیر:

 

 

 

به طورکلی مفاصلی که در عمل چرخش ساعد (حرکت رادیوس روی اولنا) نقش دارند عبارتنداز:

*مفصل رادیواولنار فوقانی

*مفصل رادیواولنار تحتانی (یک مفصل سینوویال از نوع محوری)

*مفصل هومرورادیال

 

 

عضلات مفصل آرنج را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

*عضلات خم کننده (فلکسوری)

*عضلات صاف کننده (اکستنسوری)

 

عضلات آرنج در دو نمای جلویی و پشتی در تصویر زیر:

 

 

 

 

عضلات فلکسوری

 

عضلات خم کننده مفصل آرنج:

*عضله بازویی (عضله براکیالیس) که یک فلکسور قوی مفصل آرنج است

*عضله دوسر بازویی (عضله بایسپس براکئی)

*عضله بازویی-ساق دست بالایی (عضله براکیورادیالیس) که یک عضله کمکی جهت فلکشن مفصل آرنج است

*عضله به داخل چرخاننده گرد (عضله پروناتور ترس) که یک عضله کمکی جهت خم کردن مفصل آرنج است

 

عضلات اکستانسوری

 

عضلات صاف کننده (راست کننده) مفصل آرنج:

*عضله سه سر بازویی (عضله تریسپس)

*عضله آرنجی (عضله آنکونئوس) که یک عضله کمکی جهت اکستنشن مفصل آرنج است

 

به علت پیچیدگی آرنج، در اینجا به عضلاتی که در عمل سوپینیشن (چرخش کف دست به جلو در وضعیت آناتومیکی یا چرخش ساق دست به خارج) و پرونیشن (چرخش کف دست به پشت در وضعیت آناتومیکی یا چرخش ساق دست به داخل) ساق دست (ساعد یا زند) نقش دارند نیز اشاره می شود.

 

عضلات سوپیناتور

 

عضلات اصلی به خارج چرخاننده ساق دست (به عربی ساعد یا زند):

*عضله به خارج چرخاننده ساق دست (عضله سوپیناتور)

*عضله دوسر بازویی (عضله بایسپس براکئی)

 

عضلات پروناتور

 

عضلات اصلی به داخل چرخاننده ساق دست:

 

*عضله به داخل چرخاننده گرد (پروناتور ترس)

 

*عضله به داخل چرخاننده مربعی (پروناتور کوآدراتوس)

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 http://www.pt.ntu.edu.tw/

http://www.hawaiianshirtray.com/

 

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 18 بازدید