کمربند لگنی

کمربند لگنی عامل ارتباط اندام های تحتانی با ستون فقرات است. وزن بدن ازطریق کمربند لگنی به اندام های تحتانی منتقل می گردد. استخوان های هیپ چپ و راست مهمترین استخوان های کمربند لگنی هستند. این دو استخوان، در بالا و عقب با ساکروم (استخوان خاجی) مفصل می شوند و مفاصل ساکروایلیاک را ایجاد می کنند که بیشتر یک مفصل سینوویال با تحرک خیلی کم است.

استخوان های هیپ (کوکسه) راست و چپ، در پایین و جلو با یکدیگر مفصل گردیده و سیمفیزیس پوبیس را ایجاد می کنند. سیمفیزیس پوبیسیک مفصل غضروفی بوده که از تحرک بسیار کمی برخوردار است.

 

تصویر زیر:

 

 

سطح خارجی استخوان هیپ دارای یک حفره مفصلی بنام استابولوم است که با سر استخوان ران مفصل شده و مفصل ران (مفصل هیپ) را ایجاد می کند.

 

 

استخوان های کمربند لگنی عبارتنداز:

*استخوان های هیپ (استخوان های بینام) چپ و راست

*استخوان خاجی (ساکروم)

*سر استخوان ران (فمور)

 

 

استخوان های فوق، مفاصل کمربند لگنی را ایجاد می کنند که شامل مفاصل زیر هستند:

*مفاصل ساکروایلیاک (مفاصل خاجی-خاصره ای)

*سیمفیزیس پوبیس

*مفاصل ران (مفاصل هیپ)

 

مفاصل کمربند لگنی به صورت هماهنگ و مرتبط با یکدیگر کار می کنند. تحرک و ثبات بدن به میزان زیادی وابسته به عمل هماهنگ مفاصل کمربند لگنی است.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

 http://www.dmacc.edu/

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 24 بازدید