آتاکسی چیست

 

آتاکسى حسى (Sensory ataxia)
آتاکسی مخچه ای (Cerebellar ataxia)
آتاکسی وستیبولار (Vestibular ataxia)

 
واژه آتاکسى (Ataxia)  بر عدم هماهنگى راه رفتن که به صورت تلوتلو خوردن خود را نشان مى‏دهد، دلالت دارد. سه گروه از عوامل موجب آتاکسى مى‏شوند:

1- بیمار تلوتلو مى‏خورد زیرا نمى‏تواند وضعیت پاها یا حرکت آنها را درک کند؛ به عبارت دیگر بیمار فاقد احساس درک عمقى خود آگاه مى‏باشد. این حالت را آتاکسى حسى مى‏نامند و در نتیجه بیمارى طناب نخاعى ایجاد مى‏شود. بیمار پاى خود را بر زمین مى‏کوبد تا از وضعیت خود آگاهى یابد و از هدایت بینایى (چشمانش) استفاده مى‏کند.

2- بیمار تلوتلو مى‏خورد زیرا مخچه نمى‏تواند راه‏هاى رتیکولواسپاینال (مشبکى‏نخاعى) را که توسط مولد لوکوموتور فعال مى‏شوند، هماهنگ سازد. این وضعیت آتاکسى مخچه‏اى نامیده مى‏شود و علت شایعى در آتاکسى همراه با مستى ناشى از الکل مى‏باشد. در این مورد، هدایت بینایى نمى‏تواند جبران‏کننده باشد.

3- بیمار به علت بیمارى گوشى داخلى تلوتلو مى‏خورد. دولابیرنت به طور طبیعى از طریق راه‏هاى وستیبولواسپاینال (تحت هدایت مخچه‏اى) تلاش مى‏کنند تا مرکز ثقل را بین پاها حفظ کنند. چنانکه یک لابیرنت از کار بیفتد، بیمار به طرف ضایعه تغییر جهت داده و منحرف مى‏شود (شبیه قایق پارویى که تنها با یک پارو هدایت مى‏شود). چنانچه هر دو لابیرنت از کار بیفتد، بیمار مى‏تواند به کمک هدایت بینایى جبران کند ولى به محض بستن چشمها تلوتلو خورده و مى‏افتد.

 
تصویر زیر:

 
 

در سطح گردنى یا سینه‏اى، ضایعه مى‏بایست قسمت خلفى فانیکولوس لترال را شامل شود تا بتواند موجب قطع رشته‏هاى صعودى از عضلات و مفاصل اندام تحتانى همان طرف شود. در طب بالینى، آتاکسى حسى معمولاً جزیى از یک ناتوانى شدیدتر ناشى از ضایعات متعدد مى‏باشد. در بیمارى مولتى پل اسکلروزیس (M.S) پلاکهاى فاقد میلین در ماده سفید پخش شده و غالبا موجب اختلال راه کورتیکواسپاینال لترال نیز مى‏شوند.
دژنرسانس مختلط و تحت حاد طناب نخاعى بیمارى میلین‏زدایى است که با آنمى بالینى بدخیم همراه است. میلین به علت نارسایى سنتز متیونین از بین مى‏رود تابلوى بالینى به علت بروز بى‏حسى «دستکش- و- جوراب» ناشى از نوروپاتى محیطى در طویل‏ترین اعصاب حسى پیچیده‏تر مى‏شود.

سایر عوامل 
آتاکسى حسى عبارتند از تومور طناب نخاعى و بیمارى عروقى موضعى. یک آزمون استاندارد براى تعیین آتاکسى حسى، آزمایش پاشنه- به - زانو است، که از بیمار در حالت طاقباز خواسته مى‏شود تا پاشنه یک پا را روى زانوى مقابل قرار دهد. بیمار ممکن است با هدایت بینایى در آزمون موفق شود اما در صورت بستن چشمها هدف را گم مى‏کند (در آتاکسى مخچه‏اى بیمار با چشمان باز و یا بسته قادر به یافتن هدف نخواهد بود). آزمون مشابه در اندام فوقانى، آزمایش انگشت- به- بینى است که طى آن از بیمار خواسته مى‏شود با چشمان بسته انگشت اشاره خود را روى نوک بینى‏اش قرار دهد. این آزمایش جهت ارزیابى یکپارچگى فاسیکولوس کونئاتوس به کار مى‏رود. 

منبع:
برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964 
منابع: 
-میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژوه. 
-شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژى پزشکى پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم، انتشارات شرکت سهامى چهر
منبع تصویر:
http://salud.cibercuba.com/
 

طبقه بندی مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی 

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات 

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

/ 0 نظر / 69 بازدید