رباط اینترکلاویکولار

رباط اینترکلاویکولار (رباط بین ترقوه ای) یکی از رباط های مفصل استرنوکلاویکولار است که قسمت های داخلی کلاویکولای چپ و راست را به یکدیگر متصل می کند. این لیگامان باعث تقویت کپسول مفصل استرنوکلاویکولار در بالا می گردد.

تصویر زیر:

 

 

 لیگامان های استرنوکلاویکولار جلویی و پشتی (قدامی و خلفی) در تقویت کپسول مفصلی در نواحی جلو و پشت مفصل نقش دارند.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

رباط ها (لیگامانها)

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

رباطهای زانو (Knee ligaments)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

منبع تصویر:

http://www.shoulderdoc.co.uk

/ 0 نظر / 22 بازدید