عضلات ابداکتور هیپ (Hip abductor muscles)

ماهیچه‌های دور کننده مفصل ران (عضلات ابداکتور مفصل هیپ) عبارتنداز:

■ماهیچه سرینی میانی (گلوتئوس مدیوس)

■ماهیچه سرینی کوچک (گلوتئوس مینیموس)

■ماهیچه کشنده فاسیالاتا (تنسور فاسیالاتا)

دور کننده اصلی مفصل ران، ماهیچه سرینی میانی است. 

تصاویر زیر:

 

 


 

مطالب مرتبط:

 

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

 

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

 

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

 

عضلات راست کننده مفصل ران

 

عضلات خم کننده مفصل ران

/ 0 نظر / 152 بازدید