رباط کوراکوآکرومیال

رباط کوراکوآکرومیال (رباط غرابی-اخرمی) یکی از رباط های کمربند شانه ای است که دو زایده کوراکویید و آکرومیون استخوان کتف (اسکاپولا) را به هم متصل می کند. این رباط با ایجاد قوس کوراکوآکرومیال در بالای سر استخوان بازو (هومروس)، از دررفتگی آن به سمت بالا جلوگیری می کند. لیگامان کوراکوآکرومیال همچنین در ثبات مفصل آکرومیوکلاویکولار نقش دارد.

تصویر زیر:

 

 

 

 

قوس کوراکوآکرومیال

 

یک قوس محافظ در بالای سر استخوان بازو است که عناصر آن عبارتنداز:

*رباط کوراکوآکرومیال

*زایده آکرومیون (زایده اخرمی)

*زایده کوراکویید (زایده غرابی)

 

فضای ساب آکرومیال

 

در زیر قوس کوراکوآکرومیال فضایی ایجاد می شود بنام فضای ساب آکرومیال که اجزای زیر را در خود جای می دهد:

*بورس ساب آکرومیال (ساب دلتویید)

*تاندون عضله فوق خاری (سوپرااسپیناتوس)

*قسمتی از تاندون سر دراز عضله دوسر بازویی

تصویر زیر:

 

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

مطالب مرتبط:

 

رباط ها (لیگامانها)

 

سندرم گیرافتادگی (Impingement syndrome)

 

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

 

بورس ساب آکرومیال (Subacromial bursa)

 

سندرم گیر افتادگی (Impingement Syndrome ) شانه

 

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

 

رباطهای زانو (Knee ligaments)

 

کپسول مفصلی (Articular capsule)

 

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

 

منبع تصویر:

 

 http://pages.uoregon.edu

 

http://www.mountnittany.org

/ 0 نظر / 33 بازدید