لیگامان بین عرضی (Intertransverse ligament)

صفحه رباط بین عرضی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

 

رباط بین عرضی (به انگلیسی: Intertransverse ligament) رباطی است که زوائد عرضی دو مهره مجاور را در ستون فقرات به یکدیگر متصل می‌کند. بنابراین، این رباط‌ها همانند رباط‌های بین خاری و زرد (فلاوم) کوتاه هستند.

 

لیگامانهای های ستون فقرات در تصویر زیر:

 

 

 

 


جستارهای وابسته
-زوائد عرضی
-مهره (استخوان‌شناسی)
 منابع

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

منبع تصویر:
http://www.theverticalsummit.com/

مطالب مرتبط:

رباط طولی جلویی (Anterior longitudinal ligament)

رباط طولی پشتی (Posterior longitudinal ligament)

رباط بین خاری (Interspinous ligament)

رباط فوق خاری (Supraspinous ligament)

 

رباط نوکه (Ligamentum nuchae)

 

رباط زرد (Ligamentum flavum)

/ 0 نظر / 20 بازدید