عضله سه سر بازویی (Triceps brachii muscle)

صفحه ماهیچه سه سر بازویی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedia) ایجاد کردم:

ماهیچه سه‌سر بازویی در پشت استخوان بازو قرار داشته و یک برجستگی را در ناحیه پشت بازو ایجاد می کند.این ماهیچه در حرکت مفاصل شانه و آرنج نقش دارد.عصب گیری سه سر بازویی از عصب رادیال [۱] (ریشه های C6-C7-C8) است.

تصویر عضله سه سر بازویی:

 

فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ مبدا و انتهای سه سر بازویی
۲ عملکرد سه سر بازویی
۴ پانویس
۵ جستارهای وابسته
۶ منابع
 مبدا و انتهای سه سر بازویی
همان طور که از نام ماهیچه سه سر بازویی مشخص است، این ماهیچه در مبدا دارای سه سر تاندونی (وتری) است که عبارتنداز:
-سر دراز سه سر [۲]
-سر خارجی سه سر [۳]
-سر داخلی سه سر [۴]
سر دراز ماهیچه سه سر از تکمه تحت دوری [۵](اینفراگلنویید) استخوان کتف منشاء می گیرد ولی سرهای خارجی و داخلی ماهیچه از قسمت پشتی تنه استخوان بازو مبدا می گیرند. سر داخلی ازطریق سر خارجی و دراز پوشیده می گردد.

این ماهیچه در قسمت انتهایی، یک تاندون (وتر) مشترک دارد که به ناحیه پشتی
زایده منقاری[۶] (اوله کرانون) استخوان اولنا متصل می گردد. چون سر دراز ماهیچه سه سر بازویی از مفصل شانه نیز عبور می کند، بنابراین این ماهیچه یک عضله دو مفصلی [۷] است.
عملکرد سه سر بازویی
عمل اصلی ماهیچه سه سر، صاف کردن (اکستانسیون) مفصل آرنج است. سر دراز این ماهیچه با مفصل شانه در ارتباط بوده و در عمل صاف کردن شانه نیز نقش دارد، به نحوی که به ماهیچه های پهن پشتی [۸] (لاتیسموس دورسی) و گرد بزرگ [۹] (ترس ماژور) در عمل صاف کردن شانه (
اکستانسیون شانه) کمک می کند.
پانویس
↑ Radial nerve
↑ Long head of triceps
↑ Lateral head of triceps
↑ Medial head of triceps
↑ Infraglenoid tubercle
↑ Olecranon process
↑ Two joint muscle
↑ Latissimus dorsi muscle
↑ Teres major muscle
 جستارهای وابسته
-ماهیچه دوسر بازویی
-شانه
-آرنج
 منابع
-سرمدی،علیرضا،حاج قنبری،بهاره.بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات.چاپ اول.زمستان 83.انتشارات سرمدی.شابک:5-62-5707-964
-نوربخش،سید تقی.شایسته آذر،مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی
-اعلمی هرندی، بهادر،اصول ارتوپدی و شکسته بندی.چاپ ششم. نشر فروغ اندیشه
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-04177-6
منبع تصویر:http://legacy.owensboro.kctcs.edu/
/ 0 نظر / 37 بازدید