بورس ساب آکرومیال

صفحه بورس ساب آکرومیال یا ساب دلتوئید که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

بورس زیر اخرمی یا ساب آکرومیال (به انگلیسی: Subacromial bursa) که بورس ساب دلتوئید [۱] نیز نامیده می‌شود، یکی از بورس‌های مهم در ناحیه شانه بوده که درصورت التهاب آن،
بورسیت ساب آکرومیال ایجاد می‌شود. هر بورس کیسه‌ای کوچک و دارای کمی مایع سینوویال [۲] است . بورس‌ها با کاهش اصطکاک بافت‌های اطراف خود، حرکات آنها را نسبت به هم آسان می‌کنند (یعنی بین استخوان و تاندون، پوست و استخوان و یا دو ماهیچه). بورسیت ساب آکرومیال، شایع ترین بورسیت ناحیه شانه‌است. درصورت راه یافتن املاح کلسیم به بورس، بورسیت کلسیفیه رخ می‌دهد.

تصویر بورس ساب آکرومیال یا ساب دلتوئید:
فهرست مندرجات
■۱ کالبدشناسی (آناتومی)
■۲ پانویس
■3 جستارهای وابسته
■۴ منابع
کالبدشناسی (آناتومی)
بورس ساب آکرومیال یا ساب دلتوئید از دو قسمت تشکیل می‌گردد:
■قسمتی که در زیر زائده اخرمی (آکرومیون) قرار می‌گیرد، بورس ساب آکرومیال نامیده می‌شود.
■بخشی که در زیر ماهیچه دلتوئید (دالی) واقع می‌شود،
بورس ساب دلتوئید می‌نامند.
معمولا این دو قسمت با یکدیگر درارتباط هستند، ولی گاهی از هم جدا می‌باشند. همچنین این بورس ممکن است با حفره مفصلی درارتباط باشد، اگرچه معمولا درارتباط نیست.
پانویس
1.↑ Subdeltoid bursa
2.↑ Synovial fluid
جستارهای وابسته
■بورسیت
■بورسیت کلسیفیه
■تاندونیت کلسیفیه
منابع
■ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت،شابک 4-7-93408-964
■اعلمی هرندی. بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، نشر فروغ اندیشه.
■Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
■Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9
منبع تصویر:
http://handbook.muh.ie/
/ 0 نظر / 21 بازدید