طبقه بندی شکستگی ها

طبقه بندی شکستگی ها برطبق شکل شکستگی

آسیب ساختمان استخوان در اثر ضربه که باعث به هم خوردن انسجام تیغه های استخوانی گردد، شکستگی نامیده می شود. هنگامی که نیروی وارد بر استخوان به حدی باشد که برای استخوان غیرقابل تحمل باشد، شکستگی اتفاق می افتد. بیشتر شکستگی ها در استخوان های سالمی روی می دهد که تحت تاثیر یک ضربه شدید یا ناگهانی قرار می گیرند. اگر ساختمان استخوان به علت یک بیماری، کیست استخوان یا تومور استخوان ضعیف شده باشد نیروهای کم هم می توانند باعث شکستگی گردند (شکستگی پاتولوژیک).

 

انواع شکستگی استخوان براساس شکل

تقسیم بندی شکستگی ها براساس شکل شکستگی شامل موارد زیر است:

*شکستگی عرضی (Transverse fracture)

*شکستگی مایل (Oblique fracture)

*شکستگی مارپیچی (Spiral fracture)

*شکستگی خط مو یا شکستگی مویی (Hairline fracture)

*شکستگی داخل مفصلی (Intraarticular fracture)

*شکستگی درهم فرورفته (Impacted fracture)

*شکستگی فرورفته (Depressed fracture)

*شکستگی فشرده (Compression fracture)

*شکستگی چند تکه ای (Comminuted fracture)

*شکستگی چند قطعه ای (Segmental fracture)

*شکستگی-دررفتگی یا شکستگی همراه با دررفتگی (Fracture-Dislocation)

*شکستگی اپیفیزی یا شکستگی صفحه رشد (Epiphyseal fracture)

*شکستگی ترکه تری (Greenstick fracture)

*شکستگی کنده شدن (Avulsion fracture)

 

شکل زیر:

 

 

 

 

شکستگی عرضی

 

در شکستگی عرضی، خط شکستگی بصورت عرضی بوده و بر محور طولی استخوان عمود است. این نوع از شکستگی بیشتر به علت نیروی زاویه ای (آنگولار) ایجاد می گردد. معمولا در شکستگی عرضی پس از جا انداختن احتمال جا به جایی وجود ندارد. بنابراین شکستگی عرضی معمولا یک شکستگی پایدار است.

 

 

شکستگی مایل

 

در شکستگی مایل، خط شکستگی بصورت مایل بوده و احتمال جا به جایی پس از جاانداختن وجود دارد. معمولا این نوع از شکستگی یک شکستگی ناپایدار محسوب می شود.

 

 

شکستگی مارپیچی

 

در شکستگی مارپیچی، خط شکستگی بصورت مارپیچی بوده و همانند شکستگی مایل احتمال جا به جایی پس از جاانداختن وجود دارد. جوش خوردگی در شکستگی های مارپیچی نسبت به شکستگی های عرضی و مایل سریع تر صورت می گیرد.

 

 

شکستگی خط مو یا شکستگی مویی

 

اگر شکستگی بصورت یک ترک باشد، شکستگی مویی نامیده می شود. این نوع از شکستگی ممکن است کامل یا ناکامل بوده که بیشتر ناشی از یک ضربه جزیی ایجاد می گردد. در یک شکستگی استرس (شکستگی خستگی) ممکن است یک ترک مویی بعد از شروع علایم بیمار در تصویر رادیولوژی نمایان گردد.

 

 

شکستگی داخل مفصلی

 

اگر خط شکستگی به داخل مفصل کشیده شود، شکستگی داخل مفصلی می نامند که درصورت شدید بودن شکستگی منجربه کاهش دامنه حرکتی مفصل می گردد. تغییرات تخریبی تدریجی در مفصل که آرتروز (استئوآرتریت) نامیده می شود معمولا به علت شکستگی داخل مفصلی تسریع می گردد.

 

 

شکستگی درهم فرورفته

 

اگر دو قطعه شکسته در یکدیگر فرو روند، شکستگی تماسی یا درهم فرورفته می گویند. این شکستگی بیشتر در استخوان های اسفنجی (کانسلوس) ایجاد می شود (مانند مواردی از شکستگی گردن استخوان ران). در استخوان اسفنجی برخلاف استخوان متراکم، سیستم های هاورس از یکدیگر فاصله دارند ولی سیستم های هاورس در استخوان متراکم به صورت فشرده کنار هم قرار می گیرند. قسمت عمده استخوان های بلند از استخوان متراکم یا قشری تشکیل شده است (اپی فیز و متافیز از استخوان اسفنجی و دیافیز از استخوان متراکم تشکیل می گردد).

 

 

شکستگی فرورفته

 

شکستگی فرورفته زمانی ایجاد می شود که ضربه ای شدید و ناگهانی به یک قسمت از استخوان وارد گردد (همانند شکستگی فرورفته جمجمه)

 

 

شکستگی فشرده

 

شکستگی فشرده (شکستگی له شده) عبارت است از تغییر شکل استخوان در اثر فشردگی که بیشتر در استخوان های اسفنجی ایجاد می شود (همانند شکستگی مهره های ستون فقرات و استخوان پاشنه).

 

 

شکستگی چند تکه ای

 

اگر شکستگی به گونه ای باشد که پس از اعمال ضربه شدید، دو قطعه بزرگ و چند قطعه کوچک ایجاد شود، شکستگی چند تکه ای می گویند.

 

 

شکستگی چند قطعه ای

 

گاهی شکستگی در چند ناحیه به وجود می آید که شکستگی چند قطعه ای نامیده می شود. این نوع از شکستگی معمولا در دو ناحیه مجزا اتفاق می افتد. به علت شکستگی در چند نقطه، احتمال دارد جااندازی آن مشکل گردد.

 

 

شکستگی-دررفتگی یا شکستگی همراه با دررفتگی

 

اگر شکستگی استخوان همراه با دررفتگی مفصل مربوطه باشد، شکستگی-دررفتگی گفته می شود (همانند شکستگی-دررفتگی مفصل شانه).

 

 

شکستگی اپیفیزی یا شکستگی صفحه رشد

 

به مواردی از شکستگی که خط شکستگی به صفحه رشد راه پیدا کند اطلاق می گردد. این نوع از شکستگی ها بیشتر در شکستگی های اطفال و کودکان مطرح است.

 

 

شکستگی ترکه تری یا چوب سبز (چوب نارس)

 

در این نوع از شکستگی، سمتی که ضربه به آن اعمال می شود دچار خمیدگی می شود ولی شکستگی در طرف دیگر آن اتفاق می افتد. شکستگی ترکه تری بیشتر در کودکان یا بچه ها رخ می دهد که یک شکستگی ناقص یا ناکامل محسوب می شود.

 

شکستگی کنده شدن

 

گاهی انقباض عضلانی شدید و ناگهانی می تواند باعث کنده شدن تکه ای از یک استخوان گردد (همانند شکستگی برجستگی تیبیا یا استخوان درشت نی و شکستگی کشکک)

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

http://www.thucc.com 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

مطالب مرتبط

مقالات شکستگی استخوانها

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

/ 0 نظر / 35 بازدید