بافت پیوندی

صفحه بافت همبند که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:


بافت همبند(به انگلیسی: Connective tissue) همان بافت پیوندی بوده که ازجمله وظایف آن,حفاظت و پشتیبانی از بافت های دیگر است.به طور خلاصه،سلول های بدن به چهار نوع بافت پایه به نام های پوششی[۱]،همبند،عضلانی و بافت عصبی سازماندهی می شوند[۲].فراوان ترین بافت در بدن انسان،بافت همبندی است.غضروف ها، استخوان ها و خون جزء بافت همبند محسوب می شوند.این بافت علاوه بر حفاظت و پشتیبانی از بافت های دیگر،باعث ارتباط ساختارهای بدن نیز می گردد.مشارکت در تبادل مواد غذایی و ترمیم بافتی از وظایف دیگر بافت همند است.


فهرست مندرجات [نهفتن]
۱ انواع بافت همبند
۲ اجزای بافت همبند
۲.۱ سلول های بافت همبند
۲.۲ ماتریکس(Matrix)
۲.۲.۱ رشته های بافت همبند
۲.۲.۲ ماده زمینه ای غلیظ
۳ پانویس
۴ جستارهای وابسته
۵ منابع


انواع بافت همبند

بافت همبند را می توان به سه نوع بافت تقسیم کرد که عبارتنداز[۳]:

-بافت همبند سست[۴]
-بافت عناصر خونی[۵]
-بافت همبند نگهدارنده محکم[۶]

بافت همبند سست،نرم و انعطاف پذیر بوده و شامل میزان زیادی از ماده بین سلولی است.سلول های ماست سل،فیبروبلاست،چربی و اندوتلیال عروق خونی،جزو سلول های بافت همبند سست هستند.


بافت عناصر خونی،شامل سلول های خون،مغز استخوان و بافت لنفی است.


بافت همبند نگهدارنده محکم،شامل غضروف،استخوان و بافت همبند
متراکم است[۷].کلاژن به میزان زیادی در بافت همبند متراکم وجود دارد که در ساختمان تاندون(جهت اتصال عضله به استخوان) و همچنین رباط(جهت اتصال استخوان به استخوان)دیده می شود.بافت همبند متراکم،در بسیاری از ارگان ها و ساختارهای بدن مانند کلیه و قلب نیز به کار می رود،مثلا با ایجاد لایه ای از این بافت،کپسولی را برای آنها ایجاد می کند.


اجزای بافت همبند

بافت همبندی از دو قسمت مهم تشکیل می گردد که عبارتنداز[۸]:

-سلول های بافت همبند
-ماتریکس خارج سلولی[۹] 

تصویر ذیل:

     

 

 

 

 

 


 سلول های بافت همبند

 

سلول های بافت همبند به صورت عمومی عبارتنداز:

-فیبروبلاست
-ماکروفاژ
-ماست سل
-پلاسماسل
-سلول چربی

 ماتریکس(Matrix)

 

ماتریکس از رشته ها(Fibers) و یک جزء نسبتا بی شکل(ماده زمینه ای غلیظ)ساخته می شود(برخی از مولفان "ماتریکس" را فقط برای ماده غلیظ[۱۰] به کار می برند)[۱۱].


رشته های بافت همبند

 

بافت همبند دارای سه نوع فیبر یا رشته است:

-رشته کلاژن(Collagenic fiber)

 

-رشته شبکه ای یا مشبک(Reticular fiber)

 

-رشته ارتجاعی(Elastic fiber).

 

*رشته کلاژن(Collagenic fiber).این رشته که از پروتئینی به نام کلاژن ساخته می شود،در پوست،رباط ها،تاندون ها و بسیاری از ساختارهای دیگر بدن وجود دارد.کلاژن یک پروتئین سفت و غیر زنده بوده،اما در عین حال به میزان بسیار زیادی در بافت ها مشاهده می شوند.


*رشته شبکه ای یا مشبک(Reticular fiber).این رشته ها بی نهایت لاغر هستند و یک شبکه قابل انعطاف را در ارگان های مربوطه جهت تغییراتی در شکل یا حجم ایجاد می کنند.رشته های شبکه ای یا رتیکولر را می توان در طحال،کبد،رحم و لایه عضلانی روده ای یافت.


*رشته ارتجاعی(Elastic fiber).این رشته ها به علت انعطاف پذیر بودن،قابلیت کشش و برگشت به حالت اولیه را دارند.رشته های ارتجاعی در بسیاری ساختارهای بدن وجود دارند که به عنوان مثال می توان به شریان آئورت،ریه ها و پوست اشاره کرد.


رشته های کلاژن،رتیکولر و ارتجاعی یک بافت فیبروز محسوب می شوند که وظیفه نگه داشتن سلول ها را در کنار هم برعهده دارند.


ماده زمینه ای غلیظ

 

ماده زمینه ای از شبکه های هیدراته ای از پروتئین ها،بیشتر در ارتباط با کربوهیدرات ها(گلیکوپروتئین و پروتئوگلیکان)،فضاهای بزرگی که در آن شامل آب،نمک ها و مواد قابل انتشار است،ساخته می شود[۱۲].

 پانویس
↑ Epithelial
↑ Carol Mattson Porth.Page 22
↑ Carol Mattson Porth.Page 18
↑ Loose connective tissue
↑ Hematopoietic tissue
↑ Strong supporting connective tissue
↑ Dense connective tissue
↑ Gray's Anatomy.page 58
↑ Extracellular matrix
↑ Ground substance
↑ Gray's Anatomy.Page 58
↑ Gray's Anatomy.Page 62

 جستارهای وابسته
-خون
-کلاژن
-بافت همبند در دستگاه عصبی محیطی
-بافت پوششی
-بافت ماهیچه ای
-بافت عصبی
 منابع

Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4
Williams & Warwick/ Gray's Anatomy.THIRTY-SEVENTH
 EDITION.ISBN:0 443 04177 6

منبع تصویر:http://content.answcdn.com/

/ 0 نظر / 35 بازدید