فیلم های آموزشی فیزیوتراپی

 

جهت دسترسی به ویدئوی مورد نظر روی عنوان مربوطه کلیک کنید:

توجه:پس از تماشای هر ویدئو با برگشت به عقب می توانید بقیه ویدئوها را مشاهده نمایید.

ویدئو آناتومی شانه
ویدئو آناتومی هیپ
ویدئو آناتومی زانو 
ویدئو آناتومی مچ پا 
ویدئو آناتومی پا 
ویدئو آناتومی آرنج 
ویدئو آناتومی دست 
ویدئو ستون فقرات 

ویدئو نظریه نوروماتریکس درد 

ویدئو انواع نورون 

ویدئو مغز انسان
ویدئو عصب دهی حسی 
ویدئو سیستم عصبی انسان 
ویدئو آناتومی ستون فقرات کمری
ویدئو آناتومی ستون فقرات گردنی
ویدئو عضلات عمقی ستون فقرات 
ویدئو استخوان های انسان 
 ویدئو سیستم اسکلتی انسان 
ویدئو طناب نخاعی 
ویدئو عملکرد مغز انسان 
ویدئو عضلات جدار شکم
انیمیشن فتق دیسک بین مهره ای
ویدئو تخریب دیسک بین مهره ای 
ویدئو اسپوندیلولیستزیس یا لغزش مهره 
ویدئو تنگی کانال نخاعی 
ویدئو اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک
ویدئو سندرم پیریفورمیس 
ویدئو اسپوندیلوز
ویدئو سندرم درد مایوفاشیال 
ویدئو فرآیند انقباض عضله اسکلتی 

 
 
طبقه بندی مطالب فیزیوتراپی بر اساس ناحیه بدن
/ 0 نظر / 68 بازدید