حالت آناتومیکی

وضعیت آناتومیکی حالت خاصی است از نحوه قرارگیری بدن جهت تعریف محورها، صفحه های آناتومیکی (صفحات ساژیتال، فرونتال و عرضی) و حرکات مفاصل (یعنی حرکات فلکشن-اکستنشن، ابداکشن-اداکشن، اینترنال روتیشن-اکسترنال روتیشن و حرکات دیگر) که در این وضعیت فرد ایستاده با اندام صاف بوده، دیدش مستقیم، اندام های فوقانی در کنار بدن به نحوی که کف دست ها به جلو و انگشتان دست در حالت باز (اکستانسیون) هستند.

تصاویر زیر:

 

 

 

منبع تصویر:

http://www.mananatomy.com/

http://msis.jsc.nasa.gov

مطالب مرتبط:

 

مفصل چیست

/ 0 نظر / 30 بازدید