استخوان های ساعد

ساق دست (به عربی ساعد یا زند)

 

ساق دست شامل دو استخوان بلند است:

*ساق دست بالایی (رادیوس یا زند اعلی یا زند زبرین)

*ساق دست پایینی (اولنا یا زند اسفل یا زند زیرین)

 

تصویر زیر:

 

 

 

در وضعیتی که کف دست به جلو نگاه می کند، استخوان سمت خارج ساق دست، رادیوس بوده و استخوانی که در سمت داخل ساق دست قرار می گیرد اولنا است.

مفاصل رادیواولنار

استخوان های ساق دست یا ساعد (رادیوس و اولنا) در سه ناحیه به یکدیگر متصل می شوند که شامل مفاصل رادیواولنار فوقانی، رادیواولنار میانی و رادیواولنار تحتانی است.

*قسمتی از سر رادیوس با شکاف رادیال (بریدگی رادیال) استخوان اولنا مفصل می شود و مفصل رادیواولنار فوقانی را به وجود می آورد. این مفصل توسط رباط حلقوی که دور سر استخوان رادیوس قرار گرفته است، در داخل شکاف رادیال استخوان اولنا قرار می گیرد.

*مفصل رادیواولنار میانی مفصلی است بین تنه اولنا و رادیوس توسط یک غشاء بین استخوانی (غشاء لیفی یا فیبروز بین استخوانی) که یک مفصل لیفی (فیبروز) محسوب می شود (همانند آنچه که بین تیبیا و فیبولا نیز وجود دارد). غشاء بین استخوانی به کنار بین استخوانی استخوان های رادیوس و اولنا متصل می گردد.

*مفصل رادیواولنار تحتانی مفصلی است بین سر استخوان اولنا در قسمت انتهای تحتانی آن با شکاف اولنار (بریدگی اولنار) استخوان رادیوس.

*مفاصل رادیواولنار فوقانی و تحتانی، مفاصل سینوویال از نوع محوری(Pivot joint) هستند.

*پرونیشن ساق دست (چرخش کف دست به پشت در شرایط آناتومیکی) و سوپینیشن ساق دست (چرخش کف دست به جلو در وضعیت آناتومیکی) ازطریق مفاصل رادیواولنار فوقانی، رادیواولنار تحتانی و هومرورادیال صورت می گیرد.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

 http://legacy.owensboro.kctcs.edu/

مطالب مرتبط

 استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 1 نظر / 36 بازدید

روش درمانیش را بنویسید لطفا