هومروس

استخوان بازو (هومروس)

استخوان بازو یکی از استخوان های بلند اندام فوقانی است که در بالا با حفره کم عمق دوری (گلنویید) استخوان کتف (اسکاپولا) و در پایین با استخوان های ساق دست (به عربی ساعد یا زند) به نام های ساق دست بالایی یا رادیوس (به عربی زند اعلی یا زند زبرین) و ساق دست پایینی یا اولنا (به عربی زند اسفل یا زند زیرین) متصل می گردد.

سر استخوان بازو با حفره گلنویید اسکاپولا، مفصل شانه را ایجاد می کند و بخش مفصلی تحتانی آن در ایجاد مفصل آرنج نقش دارد. به علت کم عمق بودن حفره گلنویید و بزرگ بودن سر هومروس، مفصل شانه تحرک زیادی داشته و درنتیجه ثبات این مفصل در مقایسه با مفصل ران (مفصل هیپ) بسیار کمتر است. بی ثباتی مفصل شانه یک عامل مهم دررفتگیآن محسوب می شود.

 

تصویر استخوان بازو در دو نما:

 

 

 

 

 

مشخصات استخوان بازو

 

*استخوان بازو از دو انتهای فوقانی و تحتانی و یک تنه تشکیل شده است

 

*انتهای فوقانی شامل سر، گردن آناتومیک (گردن تشریحی)، تکمه های کوچک و بزرگ و بخش بالایی ناودان بین تکمه ای (ناودان اینترتوبرکولار) است.

 

*گردن آناتومیک شیاری است که در زیر سر قرار می گیرد و این قسمت بین سر هومروس و تکمه های بزرگ و کوچک قرار دارد. بخشی که در زیر سر و تکمه های کوچک و بزرگ واقع می شود، گردن جراحی نام دارد که این ناحیه مستعد شکستگی است. عصب آگزیلاری (زیربغلی) در سمت داخل گردن جراحی و به فاصله کمی از آن عبور می کند.

 

*تاندون های عضلات سوپرااسپیناتوس (بالای خاری یا فوق خاری)، اینفرااسپیناتوس (زیرخاری یا تحت خاری) و ترس مینور (گرد کوچک) به تکمه بزرگ اتصال دارند.

 

*تاندون عضله ساب اسکاپولاریس (زیرکتفی یا تحت کتفی) به تکمه کوچک متصل می گردد.

 

*تاندون سر دراز عضله دوسر بازویی از درون ناودان بین تکمه ای (ناودان اینترتوبرکولار یا ناودان بیسیپیتال) عبور می کند. رباطی به نام رباط عرضی، تکمه های کوچک و بزرگ هومروس را به یکدیگرمتصل می کند. ناودان اینترتوبرکولار که از تکمه ها شروع می شود تا ناحیه فوقانی سطح جلویی داخلی تنه هومروس امتداد دارد.

 

*تاندون های عضله لاتیسموس دورسی (پشتی بزرگ) به کف ناودان بین تکمه ای، عضله ترس ماژور (گرد بزرگ) به لبه داخلی ناودان و عضله پکتورالیس ماژور (سینه ای بزرگ) به لبه خارجی ناودان متصل می گردد.

 

*تنه هومروس از سه کنار داخلی، خارجی و جلویی و سه سطح جلویی داخلی، جلویی خارجی و پشتی تشکیل می گردد.

 

*انتهای تحتانی هومروس شامل اپی کوندیل داخلی و خارجی (فوق لقمه ای داخلی و خارجی)، کاپیتولوم (لقمه خارجی) و تروکله آ (قرقره) است. کاپیتولوم با سر رادیوس و تروکله آ با استخوان اولنا متصل می گردد و مفصل آرنج را می سازند.

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

*توبروزیته دلتویید (برجستگی دلتویید) که محل اتصال عضله دلتویید است، درحدود میانه ارتفاع سطح جلویی خارجی استخوان هومروس قرار می گیرد.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

 http://www.daviddarling.info/

 

http://drugline.org/

مطالب مرتبط
استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 54 بازدید