عضلات مچ دست

عضلات مچ دست

عضلات مچ دست را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

*عضلات گروه خم کننده (گروه فلکسوری) مچ دست

*عضلات گروه راست کننده (گروه اکستنسوری) مچ دست

 

عضلات گروه فلکسوری مچ دست

عضلات گروه فلکسور مچ دست عبارتنداز:

*عضله فلکسور کارپی رادیالیس (ماهیچه خم کننده ساق دست بالایی مچ)

*عضله فلکسور کارپی اولناریس (ماهیچه خم کننده ساق دست پایینی مچ)

*عضله پالماریس لونگوس (ماهیچه بلند کف دستی) که ممکن است وجود نداشته باشد

*عضله فلکسور دیژیتوروم پروفوندوس (ماهیچه خم کننده عمقی انگشتان) که یک عضله کمکی است

*عضله فلکسور دیژیتوروم سوپرفیشیالیس (ماهیچه خم کننده سطحی انگشتان) که یک عضله کمکی است

*عضله فلکسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه خم کننده بلند شست) که یک عضله کمکی است

 

تصویر زیر:

 

 

 

عضلات گروه اکستنسوری مچ دست

عضلات گروه اکستنسور مچ دست عبارتنداز:

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی اولناریس (ماهیچه راست کننده ساق دست پایینی مچ)

*عضله اکستنسور دیژیتوروم کومنیس (ماهیچه راست کننده مشترک انگشتان) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور ایندیسیس (ماهیچه راست کننده سبابه) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه راست کننده انگشت کوچک) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور پولیسیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند شست) به عنوان عضله کمکی

*عضله اکستنسور پولیسیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه شست) به عنوان عضله کمکی

*عضله ابداکتور پولیسیس لونگوس (ماهیچه دورکننده بلند شست) به عنوان عضله کمکی

 

شکل زیر:

 

 

 

عضلات رادیال دیویشن و اولنار دیویشن

مچ دست علاوه بر فلکشن-اکستنشن دارای دو حرکت انحراف به سمت رادیوس (رادیال دیویشن یا ابداکشن مچ) و انحراف به سمت اولنا (اولنار دیویشن یا اداکشن مچ) نیز می باشد.

 

عضلات گروه رادیال دیویشن:

*عضله فلکسور کارپی رادیالیس (ماهیچه خم کننده ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس (ماهیچه راست کننده بلند ساق دست بالایی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس (ماهیچه راست کننده کوتاه ساق دست بالایی مچ)

 

عضلات گروه اولنار دیویشن:

*عضله فلکسور کارپی اولناریس (ماهیچه خم کننده ساق دست پایینی مچ)

*عضله اکستنسور کارپی اولناریس (ماهیچه راست کننده ساق دست پایینی مچ)

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://beauproductions.com

http://www.bisonstrength.com

مطالب مرتبط:

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

 

/ 0 نظر / 26 بازدید