رباط کوستوکلاویکولار

رباط کوستوکلاویکولار (رباط دنده ای-ترقوه ای) یکی از رباط های مفصل استرنوکلاویکولار بوده که در خارج مفصل واقع شده است. این رباط باعث اتصال قسمت داخلی کلاویکولا به دنده اول و اولین غضروف دنده ای می گردد. لیگامان کوستوکلاویکولار خود شامل دو لایه جلویی و پشتی است. 

تصویر زیر:

 

 

دو رباط دیگر مفصل استرنوکلاویکولار عبارتنداز:

*رباط اینترکلاویکولار (رباط بین ترقوه ای)

*رباط استرنوکلاویکولار (رباط جناغی-ترقوه ای)

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط:

رباط ها (لیگامانها)

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

رباط گلنوهومرال (Glenohumeral ligament)

رباطهای زانو (Knee ligaments)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

منبع تصویر:

http://www.pt.ntu.edu.tw

/ 0 نظر / 31 بازدید