عضله بالا برنده مقعد (Levator ani)

 

عضله لواتور آنی (Levator ani)

عضله بالا برنده مقعد

 

عضله لواتور آنی (بالا برنده مقعد) بیشتر شامل عضلات پوبوکوکسیژئوس (Pubococcygeus muscle) و ایلیوکوکسیژئوس (Iliococcygeus muscle) است.

 

 

 

 

عضله پوبوکوکسیژئوس مهمترین عضله کف لگنی (Pelvic floor) شناخته می شود که در حمایت از بخش هایی چون رحم، مثانه و کنترل پیشابراه نقش دارد.

 

 

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

                                      فیزیوتراپی و کاربردهای آن

طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)

ویدیوهای آموزشی

/ 0 نظر / 43 بازدید