لیگامان طولی پشتی (Posterior longitudinal ligament)

صفحه رباط طولی پشتی که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

رباط طولی پشتی یا خلفی (به انگلیسی: Posterior longitudinal ligament) رباطی است که در داخل مجرای نخاعی واقع شده و در طول ستون فقرات از استخوان پس سری تا خاجی (ساکروم) امتداد دارد. این رباط به قسمت پشتی (خلفی) جسم مهره‌ها و بخش محیطی دیسک‌های بین مهره‌ای اتصال دارد. ثبات ستون مهره‌ها به سالم بودن رباط‌ها، مفاصل بین مهره‌ای پشتی (فاست‌ها) و عضلات آن وابسته‌است.

 

رباط های ستون فقرات در تصویر زیر:

 

 

ضایعه دیسک بین مهره‌ای در موارد پارگی بخش محیطی آن (آنولوس فیبروزوس)، یک عامل فشار به رباط طولی خلفی است که ازطریق هسته دیسک اعمال می‌گردد و درصورت شدید بودن می‌تواند منجربه پارگی رباط و درنتیجه فشار بر روی نخاع یا ریشه‌های عصبی گردد. رباط طولی پشتی در ناحیه کمری ضخامت کمتری دارد و به همین دلیل مستعد آسیب بیشتری است. تحرک زیاد ستون فقرات کمری و ضعف این رباط در ناحیه کمر، مهمترین عامل فتق دیسک بین مهره‌ای به ویژه در سطوح L5-S1 و L4-L5 است.
جستارهای وابسته
-دیسک بین مهره‌ای
-رباط طولی جلویی
 منابع
-ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت،شابک: 4-7-93408-964
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9

منبع تصویر:

http://www.theverticalsummit.com/

 

مطالب مرتبط:

 

رباط طولی جلویی (Anterior longitudinal ligament)

 

رباط بین خاری (Interspinous ligament)

 

رباط فوق خاری (Supraspinous ligament)

 

رباط بین عرضی (Intertransverse ligament)

 

رباط نوکه (Ligamentum nuchae)

 

رباط زرد (Ligamentum flavum) 

/ 0 نظر / 23 بازدید