پاتلا

استخوان کشکک (پاتلا)

 

کشکک استخوانی است کوچک و سه گوش در جلوی زانو که سطح مفصلی پشتی آن با سطح کشککی استخوان ران (فمور)-که در قسمت انتهای تحتانی فمور قرار دارد-مفصل می گردد. به این مفصل که قسمتی از مجموعه زانو است، مفصل کشککی-رانی (مفصل پاتلوفمورال) می گویند. مفصل تیبیوفمورال (مفصل درشت نئی-رانی) که به آن مفصل زانو نیز گفته می شود، قسمت اصلی مجموعه زانو (کمپلکس زانو) محسوب می شود.

 

مفاصل پاتلوفمورال و تیبیوفمورال در تصویر زیر:

 

 

 

 

مشخصات دیگر کشکک

 

*استخوان کشکک دارای دو سطح جلویی و پشتی است

 

*کشکک استخوانی است کوچک و سه گوش که قاعده آن در بالا و راس آن در پایین قرار می گیرد

 

*کشکک دارای سه کنار داخلی، خارجی و فوقانی است. کنار فوقانی کشکک همان قاعده استخوان است

 

*تاندون چهارسر رانی (تاندون کوآدریسپس) به قاعده استخوان کشکک متصل می گردد

 

 

 

تصویر زیر:

 

 

 

Provided by Nucleus Communications, Inc.

 

 

 

*رباط کشککی (رباط پاتلار) یا تاندون کشککی (تاندون پاتلار) از راس کشکک مبدا گرفته و به برجستگی درشت نی (توبروزیته تیبیا) متصل می گردد

 

*بورس جلوی کشککی (بورس پره پاتلار) در سطح جلویی کشکک قرار داشته که استخوان کشکک را از پوست مجزا می کند

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 30 بازدید