کمربند لگنی

 لگن یا لگن خاصره یا پلویس

لگن یا پلویس (Pelvis) که به آن لگن خاصره نیز گفته می شود از استخوان های زیر تشکیل می گردد:

*استخوان های هیپ یا بی نام (هیپ چپ و راست)

*استخوان خاجی یا ساکروم

*استخوان دنبالچه یا کوکسیکس

 

استخوان هیپ (استخوان بی نام) یا استخوان لگن خود شامل سه استخوان است:

*ایلیوم یا استخوان تهیگاهی (استخوان خاصره)

*ایسکیوم یا استخوان نشیمنگاهی (استخوان ورک)

*پوبیس یا استخوان شرمگاهی (استخوان عانه)


تصویر زیر:


 

 

مفاصل لگن عبارتنداز:

*مفاصل ساکروایلیاک (مفاصل خاجی-خاصره ای)

*سیمفیزیس پوبیس

 

پلویس یا لگن ازطریق مفاصل ساکروایلیاک چپ و راست به ساکروم متصل می گردد و از طرفی دیگر حفره های حقه ای (استابولار) آن با سر استخوان های ران همان طرف، مفاصل ران (مفاصل هیپ) را به وجود می آورد و بدین طریق باعث انتقال وزن بدن به اندام های تحتانی می گردد. مفاصل ساکروایلیاک و سیمفیزیس پوبیس دراتباط با هم بوده و همچنین پلویس ممکن است نسبت به مفاصل ران به طرف جلو یا عقب چرخش یابد . چرخش لگن به جلو، حول محور مفاصل ران به عنوان تیلت جلویی (قدامی) نامیده می شود. اگر لگن به طرف عقب بچرخد، تیلت پشتی (خلفی) گفته می شود.

تیلت جلویی و تیلت پشتی در تصویر زیر:


 


تیلت طرفی ممکن است به راست یا چپ باشد که در آن صورت لگن یک سمت بالاتر از دیگری قرار می گیرد.

 

کمربند لگنی (Pelvic girdle) از مفاصل زیر تشکیل می گردد:

*مفاصل ساکروایلیاک

*سیمفیزیس پوبیس

*مفاصل ران (مفاصل هیپ)

 

حرکات مفاصل کمربند لگنی در هماهنگی و همکاری نسبت به هم صورت می گیرد به نحوی که هرگونه اختلال در هر یک ممکن است باعث مشکلات وضعیتی (پوسچرال)، درد و اختلالات حرکتی در دیگری گردد.

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://www.shockfamily.net

http://www.pt.ntu.edu.tw

مطالب مرتبط:

حرکت شناسی (Kinesiology)

/ 0 نظر / 17 بازدید