دستگاههای فیزیوتراپی

 


فیزیوتراپی و کاربردهای آن

اهمیت فیزیوتراپی در نظام سلامت 

فیزیوتراپی و علم کنترل حرکت (Physiotherapy & Motor Control)

 

یک مرکز فیزیوتراپی شامل بخش های زیر است :

»  الکتروتراپی

 »  حرکت درمانی و مکانوتراپی

 »  آب درمانی یا هیدروتراپی

 

»  الکتروتراپی
برخی از دستگاه های مورد استفاده در الکتروتراپی با هدف کاهش درد ، کاهش اسپاسم ، کاهش چسبندگی ، بازآموزی و تقویت عضلات بیماران به صورت زیر تقسیم بندی می‌شود :

 

1- استفاده از اشعه مادون قرمز (IR : Infrared)
اشعه مادون قرمز امواجی با طول موج 1000 تا 40000 آنگستروم می‌باشد که وقتی با بدن برخورد می کند به گرما تبدیل شده و باعث افزایش جریان خون در نقطه درمان می‌شود و در نتیجه باعث بهبود تغذیه و دور شدن مواد زایدی که به علت سیکل درد ایجاد شده‌اند می شود.

 

 

 

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- کاهـــش درد
2- کاهش اسپـاسم 
3- کاهـش سفتـی
4- افزایش دامنه حرکتی  
5- صدمات و ضایعات ورزشی
6- آماده سازی بیمار برای انجام حرکات‌
 ورزشی‌ و تکنیکهای ‌درمانی

 

2- استفاده از کیسه داغ (HP : Hot Pack)
کیسه مخصوصی است که دارای گرمای مرطوب بوده و ضمن گرم نمودن ناحیه مورد درمان با خاصیت افزایش گردش خون در ناحیه درمان کاربردهای زیر را دارد.

 

 

   

 

موارد کاربرد : 
1- کاهش اسپاسـم
2- کاهــش درد
3- کاهش‌چسبندگی
4- کاهش سفتی بافت نرم
5- فزایش دامنه حرکتی
6- کاهش گرفتگی عضله
7- آماده‌سازی‌‌ بیمار‌ برای‌ انجام‌ حرکات‌ ورزشی‌ و تکنیکهای‌ درمانی

 

3- استفاده از امواج مافوق صوت (US : UltraSound)
امواج مافوق صوت با فرکانس بیش از 20000 هرتز و شدت 0.5 تا 3 ولت بر سانتیمتر مربع با عمق نفوذ حدود 5 سانتیمتر که با ایجاد گرمای عمقی در بدن باعث افزایش گردش خون و نفوذ پذیری غشاء سلولی و نیز تخلیه منطقه درمان از مواد دردزا می‌شود.

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- از بین بردن چسبندگـی
2- کاهش التهاب
3- کاهش اسپاسم عضلانی
4- کاهش درد و ...
5- آزاد‌سازی‌‌ بافت‌ از مواد دردزا
6- افزایش‌دامنه‌حرکتی

 

 

4-امواج دیاترمی (SWD : ShortWave Diathermy , MWD : MicroWave Diathermy):


از انواع امواج کوتاه رادیویی است که طول موج SWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 11 متر و فرکانس آن حدود 27.12 مگاسیکل می‌باشد.

 


طول موج MWD مورد استفاده در فیزیوتراپی 12 سانتیمتر و فرکانس آن 2450 مگاسیکل می باشد که باعث ایجاد گرمای عمیقی در ناحیه درمان می شود.

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- کاهش اسپاسم
2- کاهش درد
3- افزایش دامنه حرکتی

 

5- استفاده از جریان گالوانیک (Galvanic)
در عضلاتی که به علت قطع عصب و یا ضایعه عصبی قادر به انقباض نیستند ، زمان تحریک بالایی لازم است تا جریان به همه فیبر های عضله برسد و باعث انقباض آن عضله شود و جریان گالوانیک با شدت 0.5 تا 2.5 میلی آمپر ، ولتاژ کمتر از 100 ولت ، زمان تحریک 100 و 300 و 1000 و 3000 میلی ثانیه را انتخاب کرده و باعث انقباض عضله می شوند.

 

 

موارد کاربرد : 
1- ضایعات نخاعی
2- قطع عصب
3- نروپاتیهای شدید

 

6- استفاده از جریان فارادیک (FAR : Faradic) 
جریانی با زمان تحریک کوتاه است یعنی با زمان تحریک 0.1 و 0.3 و 1 و 3 میلی‌ثانیه و در مواردی که عصب سالم بوده ولی عضله توانایی لازم برای انقباض را ندارد به کار می رود.

 

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- سکته مغزی
2- بیماران ناتوان
3- بعد از تاندون ترانسفر
4- سالمندان ناتوان C.V.A
5- نروپاتیهای خفیف و میوپاتیها

 

7- استفاده از جریان های پرفرکانس (IF : Interferential)
در این جریان از تداخل دو جریان پرفرکانس ، یک جریان مدوله شده کم فرکانس ایجاد می شود که امواج 2000 هرتز آن جهت تقویت عضلات عمقی و امواج 4000 هرتز جهت کاهش درد و اسپاسم استفاده می‌شود.

 

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- کــاهــش درد
2- کاهش التهاب
3- تقویت عضلات
4- کــاهــش ادم
5- بازآموزی عضلات
6- درمان‌ بی‌اختیاری ‌ادرار

 

8- (TENS : Transcutaneous electrical nerve stimulation)
تنس (TENS) یعنی با استفاده از جریان الکتریکی از طریق پوست باعث تحریک عصب ناحیه درمان شویم و جریانی با فرکانس 50 تا 150 هرتز می باشد که شدت آن بین 12 الی 30 میلی آمپر می باشد که با اشکال مختلف و به صورت ضربه ای و نرمال طراحی شده است و از طریق بسته شدن دریچه درد و ترشح مواد شبه مورفینی همانند آندروفین باعث کاهش درد می شود.

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- کاهش‌ دردهای عصبی
2- کاهــش اسپاسم
3- کاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی
4- کاهش ‌دردهای ‌متعاقب‌ صدمات ‌و ضایعات ‌ورزشی
5- کاهش دردهای مزمن و مداوم مثل کمر درد ، سردرد و ...

 

9- (HV : High Voltage)

 جریانی که ولتاژ آن 100 تا 500 ولت بوده با موج های دوقله ای منوفازیک (Twin Peak Monophasic) و دیوریشن کوتاه برای هر پالس.

 

 

موارد کاربرد : 
1- افراد دیابتی
2- زخمهای فشاری
3- بیماران سرمازده

 

10- استفاده از اشعه لیزر (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
تقویت نور بوسیله گسیل تشعشع تحریک شده که به اختصار ، لیزر (LASER) خوانده می شود. در فیزیو تراپی از لیزر کم توان جهت ترمیم و کاهش درد و ... استفاده می شود.

 

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- کاهش التهاب
2- کاهش درد
3- کاهش چسبندگی
4- تاندونیت و بورسیت

 

11- (UV : Ultraviolet)
   اشعه با طول موج 1800 تا 3900 آنگستروم و با عمق نفوذ کمتر از 0.1 میلی متر است و با تأثیرات شیمیایی که در بافت های بدن ایجاد می کند جهت درمان برخی از اختلالات و بیماریهای پوستی و جلدی به کار می رود و بنابراین جریان خون و در نتیجه ساخت و ساز در ناحیه را افزایش داده و به ساخته شدن ویتامین D نیز کمک می شود.

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- ترمیم زخم بسته
2- استئو مالاسی
3- زخم عفونی

 

12- استفاده از ویبراتور یا Vibrator
   ماساژ عبارت است از یک سری حرکات منظم و ریتمیک که توسط یک فیزیوتراپیست ماهر و یا با استفاده از یک دستگاه ویبراتور انجام می شود و بر روی سیستم عصبی عضلانی و گردش خون تأثیر می گذارد.

 

 

موارد کاربرد : 
1- ایجاد آرامش در بدن
2- کاهش‌چسبندگی
3- کمک به بازگشت خون
4- کاهش درد
5- تخلیه ترشحات ریه
6- کاهش اسپاسم

»  حرکت درمانی و مکانوتراپی
در حرکت درمانی و مکانوتراپی با توجه به اینکه مشکل بیمار محدودیت حرکتی ، کوتاهی یا ضعف و ناتوانی عضله است تکنیکهای درمانی مانند Mobilization ، Hold Relax ، P.N.F ، تمرینات ایزومتریک و مقاومتی برنامه ریزی شده و با استفاده از وسایل موجود در فیزیوتراپی از قبیل فنر ، قرقره ، وزنه ، صندلی چهار سر ، پارالل ، دوچرخه ثابت ، چرخ شانه ، نردبان شانه ، کشش مکانیکی گردن و ... هدف درمانی پیگیری می شود که حرکت درمانی در دستور فیزیوتراپی تحت عنوان EXS مطرح می شود. 

 

 

 »  آب درمانی یا هیدروتراپی

استفاده از آب و خواص آن جهت اهداف درمانی را هیدروتراپی می نامند . در فیزیوتراپی از خواص درمانی آب در جهت کاهش اسپاسم و کاهش سفتی مفاصل و ... استفاده می شود.

 

 

 

موارد کاربرد : 
1- افراد CP      
2- رفع خستگی 
3- کاهش‌ استرسهای ‌روحی‌ و روانی 
4- بیماریهای‌ روماتیسمی‌‌ مانند آرتریت‌ روماتوئید و ...

منبع:http://www.pt-shokoofeh.com

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

اهمیت فیزیوتراپی در نظام سلامت 

/ 0 نظر / 50 بازدید