لیگامان بین خاری(Interspinous ligament)

صفحه رباط بین خاری که در سایت ویکی پدیا (Wikipedia) ایجاد کردم:

 

رباط بین خاری (به انگلیسی: Interspinous ligament) رباطی است کوتاه، ولی محکم که زوائد خاری دو مهره مجاور را در ستون فقرات به یکدیگر متصل می‌کند. این رباط به دلیل عمقی بودن قابل لمس نیست. خم کردن ستون مهره‌ها  باعث کشش رباط‌های فوق خاری و بین خاری می‌گردد.

 

لیگامانهای های ستون فقرات در تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 


جستارهای وابسته
-رباط فوق خاری
-زائده خاری
منبع
Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
منبع تصویر:


http://www.theverticalsummit.com/

مطالب مرتبط:

رباط طولی جلویی (Anterior longitudinal ligament)

رباط طولی پشتی (Posterior longitudinal ligament)

رباط فوق خاری (Supraspinous ligament)

رباط بین عرضی (Intertransverse ligament)

 

رباط نوکه (Ligamentum nuchae)

 

رباط زرد (Ligamentum flavum)

/ 0 نظر / 28 بازدید