نواحی حرکتى قشر مغز (Motor areas of the cerebral cortex)

 ناحیه حرکتى تکمیلى یا مکمل در طرف داخلى نیمکره هاى مخ در ناحیه 6 برودمن قرار گرفته است. این ناحیه در کنترل پوسچر و تنظیم حرکات مربوط به عضلات پروگزیمال نقش دارد.تحریک الکتریکى در این ناحیه برخلاف ناحیه حرکتى اولیه موجب انقباض عضلانى در دو طرف بدن می شود. ضایعات یک طرفه منجر به اختلال شدید فعالیت حرکتى خود به خودى (غیرارادى) و عمدتا در طرف مقابل، اختلال در سهولت تکلم و هماهنگى دستها می شود. برداشتن ناحیه حرکتی مکمل بر روی حرکات دیستال تاثیر ندارد. ضایعات دو طرفه موجب آکینزى و موتیسم (از دست دادن تکلم) طویل المدت می گردند.

نواحی حرکتی قشر مغز در تصویر زیر:

  

 

پیشنهاد ارتباط اثرات ضایعات ناحیه پیش حرکتى و ناحیه حرکتى تکمیلى(SMA) (به غیر از اثرات روى تکلم) با بیمارى پارکینسون آشکار و واضح است. این دو ناحیه اطلاعات ورودى فراوانى را از عقده هاى قاعده اى و از طریق هسته قدامى شکمى (V.A.N) تالاموس دریافت می کنند. هر چند نحوه عملکرد این هسته روى این مناطق در جریان بیمارى پارکینسون و حتى در افراد سالم مشخص نیست، اما به نظر می رسد که احتمالاً اختلال و آشفتگى پیامهاى ورودى از آن در اختلال حفظ و تثبیت وضعیت بدن در بیمارى پارکینسون و نیز در مشکلات آنها جهت آغاز حرکات ارادى دخالت دارد.

منبع:

از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)

مطالب مرتبط:

نواحی حرکتی قشر مغز

کنترل حرکتی

دستگاه حرکتی

-----------------------------------------------

ناحیه پیش حرکتی در قدام ناحیه حرکتى اولیه (Primary motor area) قرار گرفته و معادل ناحیه 6 برودمن است به جزء اینکه سلولهاى درشت Betz در آن وجود ندارد. رشته هاى وابران از آن به قشر حرکتى اولیه و سایر قسمت هاى ساختمان هاى زیر قشرى می روند. فیبرهاى ناحیه پیش حرکتى عمدتا مربوط به کنترل حرکات مهارتى هستند، یعنى این فیبرها ناحیه حرکتى اولیه را کنترل می کنند.

نواحی حرکتی قشر مغز در تصویر زیر:

 

 

 

 ضایعات یک طرفه قشر پره موتور (که توسط CT اسکن نشان داده می شوند) منجر به ضعف عضلات شانه و هیپ طرف مقابل می گردند. در شانه، ضعف درعضلاتى که به طور طبیعى جهت بالا آوردن بازو در ضمن فعالیت هاى روتین به کار می روند، ایجاد می گردد. خود دست اختلالى پیدا نمی کند. اندامها اسپاستیک نیستند، هر چند که تون عضلانى اندکى افزایش یافته است. اختلال در حفظ وضعیت بدن، به دنبال ضایعات دو طرفه، ایجاد می گردد. اختلال مذکور با ناتوانى و عدم ثبات راه رفتن و ایستادن نشان داده می شود.

منبع:

از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)

مطالب مرتبط:

نواحی حرکتی قشر مغز

 کنترل حرکتی

 دستگاه حرکتی

-------------------------------------------------------

ناحیه حرکتی اولیه معادل ناحیه 4 برودمن است. این ناحیه از لحاظ هیستولوژیک توسط سلولهاى هرمى غول پیکر بتز مشخص می شود. فیبرهاى وابران این ناحیه وارد مسیرهاى حرکتى می شوند

 نواحی حرکتی قشر مغز در تصویر زیر:

 

 

تحریک قشر حرکتى اولیه عمدتا موجب انقباض عضلات اسکلتى طرف مقابل می شود. ارتباط نقطه به نقطه بین مناطق بدن و قشر اولیه اى که آن را کنترل می کند وجود دارد که به آن سازمان بندى Somatotopic می گویند. شکل بدن روى قشر حرکتى اولیه به صورت انسان وارونه اى که همونکولوس حرکتى نامیده می شود،می باشد که در آن سر در بالاى شیار سیلویوس و ناحیه ران و کفل در جلوى شیار رولاندو تصویر می شود.

قطع ناحیه بسیار کوچکى از قشر حرکتى اولیه یعنى ناحیه اى که محتوى سلولهاى هرمى غول پیکر Betz است در میمون موجب درجات متغیرى از فلج در عضلات مربوطه می شود. هر گاه هسته کودیت و ناحیه حرکتى ارتباطى مجاور سالم باشند حرکات وضعى و تثبیتى اندامها کماکان قابل انجام است اما کنترل ارادى حرکات ظریف قسمت هاى انتهایى اندامها به ویژه دستها و انگشتان دست از بین می رود.البته این بدان معنى نیست که عضلات نمی توانند منقبض شوند بلکه توانایى حیوان براى کنترل حرکات ظریف از بین می رود.

از روى این اطلاعات می توان چنین نتیجه گیرى کرد که ناحیه هرمى براى ایجاد  حرکات ارادی کنترل شده ظریف به ویژه دستها و انگشتان دست ضرورى است.

منبع:

از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)

مطالب مرتبط:

نواحی حرکتی قشر مغز

کنترل حرکتی

دستگاه حرکتی

 
/ 0 نظر / 53 بازدید