عضلات زانو

عضلات مفصل زانو

عضلاتی که در حرکات زانو نقش دارند شامل دو گروه اصلی هستند:

*گروه خم کننده (فلکسوری)

*گروه صاف کننده یا راست کننده (اکستنسوری)

 

ماهیچه های گروه خم کننده عبارتنداز:

 

*عضله نیم وتری (سمی تندینوسوس)

*عضله نیم غشایی (سمی ممبرانوسوس)

*عضله دوسر رانی (بای سپس فموریس)

به سه عضله فوق عضلات همسترینگ گفته می شود.

*عضله خیاطه (سارتوریوس)

*عضله راست داخلی (گراسیلیس)

*عضله رکبی (پوپلیتئوس)

*عضله دوقلو (گاستروکنمیوس)

 

ماهیچه های گروه صاف کننده عبارتنداز:

 

*عضله مستقیم رانی (رکتوس فموریس)

*عضله پهن داخلی (واستوس مدیالیس)

*عضله پهن خارجی (واستوس لترالیس)

*عضله پهن میانی (واستوس اینترمدیوس)

به چهار عضله فوق عضلات کوادری سپس گفته می شود.

 

 

چرخش داخلی و خارجی مفصل زانو

 

مفصل زانو علاوه بر خم و راست شدن اندکی چرخش نیز دارد (چرخش داخلی و چرخش خارجی).

 

ماهیچه هایی که در چرخش داخلی (اینترنال روتیشن) نقش دارند شامل:

 

*سمی ممبرانوسوس

*سمی تندینوسوس

*گراسیلیس

*پوپلیتئوس

 

چرخش خارجی (اکسترنال روتیشن) مفصل زانو

 

عضله بای سپس فموریس (دوسر رانی) در چرخش خارجی زانو نقش دارد.

 

عضلات دو مفصلی (Biarticular muscles

 

عضلاتی که علاوه بر حرکت زانو در حرکت مفصل ران نیز نقش دارند (عضلات دو مفصلی) عبارتنداز:

*عضله رکتوس فموریس

*عضله سمی ممبرانوسوس

*عضله سمی تندینوسوس

*سر بلند عضله بای سپس فموریس

*عضله سارتوریوس

*عضله گراسیلیس 

عضله دوقلو (گاستروکنمیوس) در خم کردن مفصل زانو و حرکت کف پا به سمت پایین (پلانتار فلکشن) نقش دارد. بنابراین یک عضله دو مفصلی است.

 تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر: http://media.omedix.com/

مطالب مرتبط:

همسترینگ(Hamstring)

عضلات چهارسر رانی(Quadriceps femoris muscles)

عضلات چرخاننده داخلی مفصل ران

عضلات چرخاننده خارجی مفصل ران

عضلات نزدیک کننده مفصل ران

عضلات دور کننده مفصل ران

عضلات راست کننده مفصل ران

عضلات خم کننده مفصل ران

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 39 بازدید