سرعت سدیمانتاسیون گلبول قرمز

سرعت رسوب گلبولی یا سرعت رسوب گلبول های قرمز (سرعت سدیمانتاسیون اریتروسیت ها)

 

سرعت رسوب گلبول های قرمز (Erythrocyte sedimentation rate, or ESR)

 

سدیمانتاسیون به معنای رسوب یا ته نشینی است و اریتروسییت ها همان گلبول های قرمز (گویچه های قرمز) هستند.

 

سرعت رسوب گلبولی تستی است جهت تعیین سرعت رسوب گلبول های قرمز خون که واحد آن میلی متر در ساعت است. درحقیقت اگر خونی را با اضافه کردن ماده ضد انعقاد بی حرکت در محلی نگه داریم، گلبول های قرمز یا اریتروسیت های آن پس از مدتی در لوله آزمایش رسوب می کنند و پلاسما در بالا قرار می گیرد.

 

سرعت رسوب گلبول های قرمز (ESR) عبارت است از ارتفاع ستون پلاسما پس از یک ساعت که برحسب میلی متر در ساعت تعیین می شود.

 

 

 

 

عوامل موثر بر سرعت رسوب گلبولی

 

*عوامل گلبولی مانند شکل، وزن مخصوص، تعداد، سطح و میزان به هم چسبیدن گلبول های قرمز

*عوامل پلاسمایی مانند میزان آلبومین، گلبولین، فیبرینوژن و ویسکوزیته

 

آلبومین پلاسما باعث کاهش سرعت رسوب گلبولی می گردد. در بیشتر عفونت های حاد که با کاهش آلبومین پلاسما همراه است، سرعت رسوب گلبولی افزایش می یابد. افزایش گلبولین و فیبرینوژن سبب افزایش سرعت رسوب می گردد.

 

حداکثر میزان طبیعی سرعت رسوب گلبولی در مردان زیر پنجاه سال، 15 میلی متر در ساعت و برای زنان کمتر از پنجاه سال با روش وسترگرن، 20 میلی متر در ساعت است.

 

برخی از حالت های بالینی همراه با افزایش سدیمانتاسیون عبارتنداز:

*پنومونی

*تب روماتیسمی

*تومورها

*دیابت

*حاملگی از ماه سوم به بعد

*سل

*عفونت

*مسمومیت ها

*بیماری های خودایمنی

 

 

آنمی با فقر آهن، پلی سیتمی (افزایش گلبول های قرمز) و لکوسیتوز (افزایش گلبول های سفید) باعث کاهش سدیمانتاسیون می گردند.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

 http://www.medicine.mcgill.ca/

مطالب مرتبط:

میزان قند خون 

میزان کلسترول و چربی خون 

هماتوکریت خون

میزان هموگلوبین 

میزان پلاکت های خون 

میزان گلبول های سفید خون 

میزان گلبول های قرمز خون 

/ 0 نظر / 21 بازدید