تغییرشکل بوتونیر

دفورمیتی بوتونیر (Boutonniere deformity) یا تغییرشکل بوتونیر (تغییرشکل جای دکمه ای) عبارت است از فلکشن در مفصل بین بند انگشتی پروگزیمال (Proximal interphalangeal or PIP joint) و هیپراکستنشن در مفصل بین بند انگشتی دیستال (Distal interphalangeal or DIP joint) به علت آسیب در قسمت مرکزی (Central slip) تاندون عضله اکستنسور مشترک انگشتان (Extensor digitorum communis) یا بازکننده مشترک انگشتان (بازکننده انگشتان).

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

دفورمیتی بوتونیر ممکن است به علت بیماری روماتیسمی به خصوص آرتریت روماتویید نیز ایجاد شود. آرتریت روماتویید عامل سینویت مزمن و خم شدن تدریجی مفصل بین انگشتی پروگزیمال است که طویل شدن قسمت مرکزی تاندون ایجاد می گردد که درنهایت باعث پارگی آن می شود.

 

ابتدا و انتهای عضله اکستنسور مشترک انگشتان

مبدا عضله اکستنسور مشترک انگشتان (اکستنسور دیژیتوروم کومونیس) از اپی کوندیل خارجی هومروس، دیواره بین عضلانی و فاسیای مجاور است که در انتها ازطریق چهار تاندون برای چهار انگشت (انگشت دوم الی پنجم به جزء شست)-که هریک خود به سه قسمت تقسیم می شوند-به بند میانی و انتهایی هر انگشت اتصال می یابند.

 

نحوه تقسیم جزء انتهایی تاندون بازکننده انگشتان

هر تاندون در محل بند فوقانی به سه قسمت تقسیم می شود:

*یک قسمت مرکزی (Central slip)

*دو باند طرفی (Lateral band)

تصویر زیر:

 

 

بخش مرکزی به فالانکس (بند انگشت) میانی متصل می گردد. باندهای طرفی در سطح پشتی فالانکس میانی به یکدیگر می پیوندند و سپس به فالانکس انتهایی (دیستال) اتصال می یابند.

 

علت تغییرشکل بوتونیر

*کشیدگی قسمت مرکزی تاندون بازکننده مشترک انگشتان

*پارگی قسمت مرکزی تاندون بازکننده مشترک انگشتان

*بیماری آرتریت پیشرونده (مانند آرتریت روماتویید)

*سوختگی ها و عفونت ها

 

نحوه تغییرات به مرور زمان

به علت اختلال در مکانیسم اکستنسوری، فلکسیون در مفصل اینترفالانژیال پروگزیمال و اکستانسیون در مفصل اینترفالانژیال دیستال اتفاق می افتد. شدت دفورمیتی ممکن است خفیف، متوسط یا شدید باشد.

 

درمان

 

درمان ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:

 

*استفاده از اسپلینت در مرحله حاد

 

*گچ گیری سریال درصورت مراجعه دیرهنگام که درمان می تواند پس از مدتی ازطریق اسپلینت دنبال گردد

 

*ترمیم تاندون ازطریق جراحی به خصوص هنگامی که بیمار خیلی دیر مراجعه کرده باشد

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منابع (References)

 

*اعلمی هرندی،بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، نشر فروغ اندیشه

 

*یاسین، مرضیه. احمدی، امیر. فیزیوتراپی در ضایعات شایع عضلانی اسکلتی. جلد اول. چاپ کوثر. نشر ادیبان. بهار 88.
*معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها. ترجمهٔ شایسته آذر، مسعود؛ نوربخش، سید تقی. چاپ اول، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۱

 

emedicine.medscape.com

 

منبع تصویر:http://www.rcsed.ac.uk/

 

 http://medicalpicturesinfo.com/

 

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 31 بازدید