تیبیا

استخوان درشت نی (تیبیا)

 

استخوان درشت نی یا تیبیا یکی از دو استخوان ساق پا است که بلند و حجیم بوده و در سمت داخل ساق پا قرار می گیرد. استخوان دیگر ساق پا، نازک نی (فیبولا) نام دارد که در طرف خارج ساق پا قرار می گیرد.

 

تصویر زیر:

 

 

 

تیبیا در بالا با استخوان ران (فمور) مفصل شده و مفصل تیبیوفمورال (مفصل زانو) را می سازد. فیبولا در مفصل زانو شرکت نمی کند ولی سر این استخوان با انتهای فوقانی تیبیا مفصل شده و این دو استخوان، مفصل تیبیوفیبولار فوقانی را ایجاد می کنند. انتهای تحتانی تیبیا نیز با تالوس (استخوان قاپ) مفصل می گردد. تالوس همچنین با قوزک داخلی تیبیا و قوزک خارجی فیبولا مفصل می گردد.

 

 

مشخصات دیگر تیبیا

 

*تیبیا از دو انتهای فوقانی و تحتانی و یک تنه تشکیل شده است

 

*انتهای فوقانی تیبیا شامل کوندیل های داخلی و خارجی و برجستگی تیبیا (توبروزیته تیبیا) بوده و کوندیل داخلی آن بزرگتر از کوندیل خارجی است. سطح فوقانی کوندیل های تیبیا با کوندیل های فمور (استخوان ران) مفصل می گردند. تاندون پاتلار (لیگامان پاتلار) به برجستگی تیبیا متصل می گردد.

 

*به سطح فوقانی تیبیا، طبق تیبیا (پلاتوی تیبیا) گفته می شود. پلاتوی تیبیا در ارتباط با کوندیل های فمور و منیسک های زانو هستند.

 

*ناحیه بین کوندیلی (ناحیه اینترکوندیلار) ناحیه ای از طبق تیبیا است که بین رویه های مفصلی داخلی و خارجی قرار می گیرد.

 

*ناحیه بین کوندیلی به واسطه یک برآمدگی بین کوندیلی شامل ناحیه بین کوندیلی جلویی و پشتی است. رباط متقاطع جلویی به ناحیه بین کوندیلی جلویی و رباط متقاطع پشتی به ناحیه بین کوندیلی پشتی متصل می گردد.

 

*در زیر کوندیل خارجی تیبیا یک رویه مفصلی جهت فیبولا وجود دارد که با سر فیبولا مفصل می شود که به آن مفصل تیبیوفیبولار فوقانی می گویند.

 

*تنه تیبیا دارای سه سطح داخلی، خارجی و پشتی و سه کنار داخلی، خارجی و جلویی است. غشاء بین استخوانی به کنار خارجی (کنار بین استخوانی) اتصال دارد. خط سولئوس در قسمت فوقانی سطح پشتی تیبیا وجود دارد که محل اتصال عضله سولئوس (عضله نعلی) است. از وسط خط سولئوس، خط عمودی (ورتیکال لاین) در سطح پشتی تنه تیبیا به طرف پایین امتداد می یابد که سطح پشتی را به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می کند. قسمت داخلی مبدا اتصالی عضله خم کننده بلند انگشتان (فلکسور دیژیتوروم لونگوس) و قسمت خارجی مبدا اتصال عضله درشت نئی پشتی (تیبیالیس خلفی) است.

 

*انتهای تحتانی تیبیا شامل 5 سطح داخلی، خارجی، جلویی، پشتی و تحتانی و مالئولوس داخلی (قوزک داخلی) است. سطح خارجی انتهای تحتانی تیبیا دارای یک شکاف فیبولار (بریدگی فیبولار) است که با فیبولا مفصل شده و مفصل تیبیوفیبولار تحتانی را ایجاد می کند. سطح تحتانی انتهای تحتانی تیبیا با سطح فوقانی تالوس (استخوان قاپ) مفصل می شود.

 

 

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

*سطح خارجی قوزک داخلی با سطح داخلی تالوس مفصل می شود (در ارتباط با قوزک خارجی، سطح داخلی قوزک خارجی با سطح خارجی تالوس مفصل می گردد).

 

*قوزک داخلی محل اتصال رباط دلتویید بوده که یک رباط محکم و قوی در طرف داخل مچ پا است

 

*قوزک داخلی کمی بالاتر از قوزک خارجی فیبولا قرار دارد

 

 

 

مفاصل تیبیوفیبولار

 

استخوان های ساق پا در سه ناحیه به یکدیگر متصل می شوند و مفاصل زیر را ایجاد می کنند:

 

*مفصل تیبیوفیبولار فوقانی

 

*مفصل تیبیوفیبولار میانی

 

*مفصل تیبیوفیبولار تحتانی

 

 

 

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

مفصل تیبیوفیبولار فوقانی

 

مفصل تیبیوفیبولار فوقانی مفصلی است بین سر فیبولا و کوندیل خارجی تیبیا که یک مفصل سینوویال بوده و حرکت کمی در آن صورت می گیرد.

 

 

 

مفصل تیبیوفیبولار میانی

 

مفصل تیبیوفیبولار میانی مفصلی است بین تنه تیبیا و فیبولا توسط یک غشاء بین استخوانی یا غشاء لیفی (فیبروز بین استخوانی). بنابراین این مفصل، یک مفصل لیفی (فیبروز) است که غشاء بین استخوانی به کنار بین استخوانی تیبیا و فیبولا متصل می گردد. مشابه این نوع از مفصل، بین تنه رادیوس و اولنا در ساق دست (به عربی ساعد یا زند) نیز وجود دارد.

 

 

 

مفصل تیبیوفیبولار تحتانی

 

مفصل تیبیوفیبولار تحتانی مفصلی است بین انتهای تحتانی فیبولا با شکاف فیبولار (بریدگی فیبولار) انتهای تحتانی تیبیا که یک مفصل لیفی (مفصل فیبروز) است. این مفصل تحرک کمی داشته و رباط های تیبیوفیبولار جلویی و پشتی در ثبات آن نقش دارند.

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

 

منبع تصویر:

 

http://media-2.web.britannica.com/

 

http://www.eorthopod.com

 

http://health-7.com

 

مطالب مرتبط

استخوان شناسی

حرکت شناسی (کینزیولوژی) 

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 0 نظر / 32 بازدید