مفصل لیفی (Synarthrosis or Fibrous joint)

مفصل محلی است که استخوان ها به یکدیگر متصل می گردند یا ناحیه ای است که دو یا چند استخوان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

مفاصل ثابت (مفاصل لیفی یا فیبروز)

مفصل لیفی (Synarthrosis or Fibrous joint)

مفاصل ثابت مفاصلی هستند که توسط بافت لیفی (بافت فیبروز) به یکدیگر متصل می گردند. این مفاصل فاقد حرکت بوده یا دارای حرکت کمی هستند.

انواع مفاصل ثابت

این مفاصل به سه گروه تقسیم می گردند:

*درز یا سوچر (Suture)

 *گمفوز (Gomphosis)

 *سین دسموز (Syndesmosis)

 

 

درز یا سوچر (Suture)

میزان بافت لیفی کم بوده به نحوی که ناحیه اتصالی به صورت یک خط مشخص می گردد. این مفاصل که درابتدا دارای درجاتی از حرکت هستند (مانند درزهای جمجمه در نوزادان) به تدریج و با افزایش سن بافت لیفی آنها ازبین رفته و استخوانی می گردند و تقریبا بدون حرکت می مانند.

تصویر زیر:

 

 

 

گمفوز (Gomphosis)

در این نوع از مفاصل ثابت، فیبرهای لیفی کوتاه بوده و سطح قسمت های استخوانی در یکدیگر فرو می روند (مانند مفصل میخی-کاسه ای زایده مخروطی دندان ها در حفره استخوانی فک پایین یا بالا). در نوع گمفوز، معمولا حرکت چندانی در افراد بالغ وجود ندارد ولی ممکن است به علت بیماری خاص، بافت همبندی آن سست شده و باعث ایجاد حرکت در مفصل گردد.

تصویر زیر:

 

 

 سین دسموز (Syndesmosis)

اگر ارتباط دو قسمت استخوانی ازطریق یک رباط (لیگامان) یا غشاء بین استخوانی صورت گیرد، سین دسموز شناخته می شود (مانند غشاء بین استخوانی میان تنه تیبیا و فیبولا یا رادیوس و اولنا). این مفاصل به همان صورت باقی می مانند و مقداری حرکت دارند. نوع سین دسموز تحرک بیشتری نسبت به سایر مفاصل لیفی دارد ولی میزان حرکت آنها نسبت به مفاصل سینوویال کمتر است. مفصل تیبیوفیبولار تحتانی یک مفصل لیفی نوع سین دسموز است که این مفصل توسط رباط ها (لیگامان ها)ی تیبیوفیبولار جلویی و پشتی تقویت می گردد.

تصویر زیر:

 

 

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منبع تصویر:

http://findmeacure.com

http://o.quizlet.com

 http://www.zoology.ubc.ca

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

/ 1 نظر / 15 بازدید
نگین

بسیار عالب بود.... با تشکر...